Ông Nguyễn Đức Thịnh được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su VN

 Tại Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Công đoàn Cao su VN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013 – 2018 tổ chức ngày 18/7, ông Nguyễn Đức Thịnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cao su VN được các đại biểu tín nhiệm cao trong cương vị mới là Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su VN.
Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN Mai Đức Chính tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Thịnh
Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN Mai Đức Chính (trái) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Thịnh

     Trước đó, ngày 29/4/2014, Công đoàn Cao su VN đã có công văn số 234/CV-CĐCS đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN chấp thuận để Công đoàn Cao su VN bầu bổ sung 4 Ủy viên Ban Chấp hành và bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch. Ngày 19/6, tại công văn số 838/TLĐ Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN  đồng ý để Công đoàn Cao su VN bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2013 – 2018. Để chuẩn bị nhân sự cho chức danh này, Ban Thường vụ Công đoàn Cao su VN đã tiến hành rà soát công tác quy hoạch cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm. Qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Ban Thường vụ Công đoàn Cao su VN đã đề xuất ông Nguyễn Đức Thịnh cơ cấu vào chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su VN.

     Ngày 11/7/2014, Công đoàn Cao su VN đã có công văn số 374/CV-CĐCS gửi Ban Thường vụ Đảng ủy VRG và Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN để xin ý kiến. Tiếp theo đó, ngày 14/7/2014 tại công văn số 664-CV/ĐUTĐ của Đảng ủy VRG đã có văn bản gửi Tổng liên đoàn Lao động VN đồng ý giới thiệu đồng chí Thịnh vào chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su VN. Ngày 15/7/2014, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN đã có công văn số 1008/TLĐ đồng ý để đồng chí Nguyễn ĐứcThịnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su VN.

NC