Đội Cao su Chư Prông vô địch môn Bóng chuyền nam và nữ

Nội dung bóng chuyền nam:
HCV: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông
HCB: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh
HCĐ: Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam
KK: Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh
Nội dung bóng chuyền nữ:
HCV: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông
HCB: Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam
Viết Lãm (tổng hợp).