Kết quả môn kiền kinh ngày 15/7

>> Kết quả thi đấu ngày đầu tiên Hội thao khu vực II

Nội dung 100m Nữ

HCV: Phạm Thị Ngọc Lan, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam

HCB: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk

HCĐ: Đỗ Thị Hoàng Hải, Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam

KK: Phan Thị Lan, Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam

 

BTC trao thưởng cho VĐV
BTC trao thưởng cho VĐV

Nội dung 100m Nam

HCV: Đỗ Văn Hạnh, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam

HCB:Y Thư, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang

HCĐ: A Rất Vỹ, Công ty TNHH MTV Cao cao su Nam Yang – Quảng Nam

KK:Huỳnh Văn Trung, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang

 

Nội dung 200m Nam

HCV: Hồ Văn Hải, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam

HCB: A Rất Vỹ, Công ty TNHH MTV Cao cao su Nam Yang – Quảng Nam

HCĐ: Nguyễn Hoàng Diệu, Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh

KK: Kpa Sơn, Công ty CP Cao su Sa Thầy

 

BTC trao thưởng cho VĐV
BTC trao thưởng cho VĐV

Nội dung 800m Nữ

HCV: Nguyễn Thị Chung, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

HCB: Hà Thị Ánh Hường, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

HCĐ: Bùi Thị Oanh, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

KK: Hồ Thị Lan, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam

 

VĐV điền kinh về đích
VĐV điền kinh về đích

Nội dung 800m Nam

HCV: Phạn Văn Ngọ, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

HCB:Phạn Thế Đức, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

HCĐ: Bùi Ngọc Thuấn, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

KK: Huỳnh Quốc Dân, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam

 

Văn Vĩnh (tổng hợp)