Sơ kết công tác thi đua Khối 9 Công đoàn Tập đoàn, TCT

Ngày 13/7, tại Thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thi đua Khối 9 Công đoàn Tập đoàn, TCT trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tham gia Hội nghị có ông Đặng Ngọc Tùng – UV TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN; ông Trần Văn Lý – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, cùng với các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch và cán bộ chuyên trách của 9 công đoàn Tập đoàn, TCT.

Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn CSVN phát biểu tại Hội nghị
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2014 của Khối. Đồng thời thảo luận về bảng tiêu chí và thang điểm bình xét thi đua 2014, kế hoạch kiểm tra chéo giữa các Công đoàn trong khối. Trao đổi kinh nghiệm về vai trò Công đoàn trong quá trình tái cấu trúc Doanh nghiệp và Công đoàn trong việc tổ chức phát động phong trào thi đua các công trình trọng điểm.

Tin, ảnh: Kim Yến