Kinh nghiệm phòng trị bệnh phấn trắng (kỳ 2)

KTum
Tính cấp thiết phải phun phòng trị bệnh phấn trắng

Qua số liệu thống kê từ năm 2009 đến nay về tình hình bệnh phấn trắng (BPT) gây hại cho thấy, không năm nào vườn cây không bị rụng lá do sự gây hại của BPT. Năm nhẹ thì rụng lá một đợt, năm nặng thì gây rụng lá 2 – 3 đợt, vườn cây đưa vào cạo muộn từ 15 ngày –3 tháng. Bộ lá ra sau kích thước nhỏ, yếu ảnh hưởng đến khả năng cho mủ của vườn cây.

Thực tế cho thấy, trong khoảng 3 năm trở lại đây, những vườn cây của công ty được phun phòng trị phấn trắng so với những vườn cây nằm ở địa hình khó khăn không phun được hay những vườn cây của tư nhân không được phun, thì hầu hết diện tích được phun đã giữ được bộ lá, vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất sản lượng không ngừng gia tăng.

Trước đây, việc phun phòng trị BPT đã được tiến hành thử nghiệm ở một số đơn vị trong công ty bằng máy phun cao áp nhưng chưa có hệ thống vòi, béc phun phù hợp. Chủ yếu lấy vòi máy rửa xe và buộc vào cần gỗ hoặc le để đưa lên cao đến tán lá, hiệu quả phun đạt thấp, chi phí nhân công phun cao, khi phun thường xuyên phải có từ 2 – 3 người ngồi phía sau để cầm sào phun, tốn sức lao động, độc hại do thuốc rơi trực tiếp trên người, vườn cây được phun không đều.

Hội nghị giao ban kỹ thuật nông nghiệp Tập đoàn lần thứ 2 đã giới thiệu máy phun tầm cao phun phòng trị BPT, chỉ đạo các đơn vị quan tâm đến việc phòng trị BPT, khẳng định nếu có máy phun tầm cao tốt có thể khống chế được bệnh. Cùng thời điểm đó các loại máy phun tầm cao cũng xuất hiện trên địa bàn, là điều kiện tốt để công ty áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong việc phòng trị BPT.

Chính vì vậy, đối với khu vực Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng, khi diễn biến thời tiết ngày càng bất thuận với cây cao su nhất là BPT gây hại trong mùa cao su thay lá thì việc phun phòng trị bệnh mang tính cấp thiết.

Hiệu quả công tác phòng trị BPT trên vườn cây kinh doanh của công ty trong năm 2013 – 2014

Công tác phòng trị bệnh 2013

Qua thời gian thực hiện phun phòng trị BPT trong 2 năm 2013 và 2014, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đã thu được một số kết quả như sau: Năm 2013, công tác phun phòng trị phấn trắng được chia thành 2 giai đoạn theo thời gian và cách thức tổ chức, kết quả khác nhau.

+ Giai đoạn 1:

Thời gian các đơn vị bắt đầu triển khai phun phòng trị bệnh phấn trắng từ ngày 1/1/2013 đến ngày 19/2/2013 (ngày mồng 9 Tết). Đây là mốc thời gian công ty đánh giá những diện tích đã phun có hiệu quả hay không hiệu quả.

Theo kế hoạch ban đầu, diện tích phun phòng trị BPT của công ty là 2.400 ha. Công ty chỉ xác định phun phòng trị những diện tích bị bệnh gây hại nặng trong năm 2012 và một số diện tích năng suất > 2 tấn /ha. Diện tích phun phân qua lá: 3.200 ha.

P.V

(Xem tiếp kỳ sau)