Kết quả Hội thao khu vực I ngày 3/7

>>Kết quả Hội thao khu vực I tính đến 12h ngày 2/7

>>Khai mạc Hội thao CNVC-LĐ VRG khu vực I

>>Sôi nổi Hội thao khu vực I

Bóng chuyền nam
Ban tổ chức trao cúp và huy chương các loại cho vận đông viên bóng chuyền đoạt giải
Ban tổ chức trao cúp và huy chương các loại cho vận đông viên bóng chuyền đoạt giải

– Huy chương vàng: Công ty CP Cao su Sơn La

– Huy chương bạc: Công ty CP Cao su Điện Biên

– Huy chương đồng: Công ty CP Cao su Lai Châu

 Bộ môn cầu lông

Giải đôi nam dưới 45 tuổi:

– Huy chương vàng: Lò Văn Thương, Nguyễn Bá Ngọc, đơn vị Công ty CP Cao su Lai Châu

– Huy chương bạc: Phan Thanh Hải, Nguyễn Đình Tài, đơn vị Công TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa – Kampong Thom

– Huy chương đồng: Nguyễn Đình Hướng, Nguyễn Xuân Nghĩa, đơn vị Công ty TNHH Phát triển Cao su Kông Buk – Rattanakiri

– Giải khuyến khích: Nguyễn Hữu Phước, Vừ A Tủa, đơn vị Công ty CP Cao su Lai Châu II

Ông Phan Viết Phùng - Phó Ban tổ chức trao huy chương các loại cho vận động viên bộ môn cầu lông đôi nam dưới 45 tuổi
Ông Phan Viết Phùng – Phó Ban tổ chức trao huy chương cho vận động viên bộ môn cầu lông đôi nam dưới 45 tuổi

Giải đôi nữ dưới 45 tuổi:

– Huy chương vàng: Phạm Trang Nhung, Nguyễn Lan Hương, đơn vị Công ty CP Cao su Điện Biên

– Huy chương bạc: Vi Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Cúc, đơn vị Công ty CP Thương mại – Dịch vụ và Du lịch Cao su

– Huy chương đồng: Phùng Thị Châu Loan, Nguyễn Hải Yến, đơn vị Công ty CP Cao su Yên Bái

Ông Phan Viết Phùng - Phó Ban tổ chức trao huy chương các loại cho vận động viên bộ môn cầu lông đôi nữ dưới 45 tuổi
Ông Phan Viết Phùng – Phó Ban tổ chức trao huy chương cho vận động viên bộ môn cầu lông đôi nữ dưới 45 tuổi

Giải đôi nam, nữ dưới 45 tuổi:

– Huy chương vàng: Nguyễn Thanh Tùng, Vi Thị Hải Hà, đơn vị Công ty CP Thương mại – Dịch vụ và Du lịch Cao su

– Huy chương bạc: Nguyễn Hữu Phước, Khoàng Thị Thảo, đơn vị Công ty CP Cao su Lai Châu II

– Huy chương đồng: Đặng Quốc Luân, Nguyễn Lan Hương, đơn vị Công ty CP Cao su Điện Biên

– Giải khuyến khích: Trần Tuấn Anh, Phạm Trang Nhung, đơn vị Công ty CP Cao su Điện Biên

Ông Phan Viết Phùng - Phó Ban tổ chức trao huy chương các loại cho vận động viên bộ môn cầu lông đôi nam nữ dưới 45 tuổi
Ông Phan Viết Phùng – Phó Ban tổ chức trao huy chương  cho vận động viên bộ môn cầu lông đôi nam nữ dưới 45 tuổi

Giải đơn nam trên 45 tuổi:

– Huy chương vàng: Nguyễn Hồng Quân, đơn vị Công ty CP Cao su Lai Châu II

– Huy chương bạc: Bùi Văn Khen, đơn vị Công ty CP Cao su Điện Biên

– Huy chương đồng: Nguyễn Quý Cường, đơn vị Công ty CP Cao su Điện Biên

– Giải khuyến khích: Phan Văn Lợi, đơn vị Công ty CP Cao su Lai Châu II

Ông Phan Viết Phùng - Phó Ban tổ chức trao huy chương các loại cho vận động viên bộ môn cầu lông đơn nam     từ 45 tuổi trở lên
Ông Phan Viết Phùng – Phó Ban tổ chức trao huy chương  cho vận động viên bộ môn cầu lông đơn nam trên 45 tuổi
 Bộ môn điền kinh

Cự ly 100 mét nam:

– Huy chương vàng: Nguyễn Công Thành, đơn vị Công ty CP Cao su Điện Biên

– Huy chương bạc: Lại Văn Đức, đơn vị Công ty CP Cao su Việt – Lào

– Huy chương đồng: Lê Văn Quyền, đơn vị Công ty CP Cao su Việt – Lào

– Giải khuyến khích: Nguyễn Văn Thục, đơn vị Công ty CP Cao su Lai Châu

Bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên - Thành viên Ban tổ chức trao huy chương các loại cho vận động viên bộ môn điền kinh cự ly 100 mét nam
Bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Thành viên Ban tổ chức trao huy chương  cho vận động viên bộ môn điền kinh cự ly 100 mét nam

Cự ly 100 mét nữ:

– Huy chương vàng: Lường Thị Hường, đơn vị Công ty CP Cao su Điện Biên

– Huy chương bạc: Lèo Thị Hân, đơn vị Công ty CP Cao su Sơn La

– Huy chương đồng: Lò Thị Cưởi, đơn vị Công ty CP Cao su Lai Châu

– Giải khuyến khích: Vì Thị Thơng, đơn vị Công ty CP Cao su Lai Châu

Ông Phan Viết Phùng - Phó Ban tổ chức trao huy chương các loại cho vận động viên bộ môn điền kinh cự ly 100 mét nữ
Ông Phan Viết Phùng – Phó Ban tổ chức trao huy chương cho vận động viên bộ môn điền kinh cự ly 100 mét nữ

Cự ly 200 mét nam:

– Huy chương vàng: Nguyễn Công Thành, đơn vị Công ty CP Cao su Điện Biên

– Huy chương bạc: Lê Huỳnh Thanh Khiết, đơn vị Công ty TNHH Phát triển Cao su Tân Biên – Kampong Thom

– Huy chương đồng: Lại Văn Đức, đơn vị Công ty CP Cao su Việt – Lào

– Giải khuyến khích: Lê Văn Quyền, đơn vị Công ty CP Cao su Việt – Lào

Ông Phan Viết Phùng - Phó Ban tổ chức trao huy chương các loại cho vận động viên bộ môn điền kinh cự ly 200 mét nam
Ông Phan Viết Phùng – Phó Ban tổ chức trao huy chương  cho vận động viên bộ môn điền kinh cự ly 200 mét nam

Cự ly 200 mét nữ:

– Huy chương vàng: Lèo Thị Hân, đơn vị Công ty CP Cao su Sơn La

– Huy chương bạc: Lường Thị Hường, đơn vị Công ty CP Cao su Điện Biên

– Huy chương đồng: Lò Thị Cưởi, đơn vị Công ty CP Cao su Lai Châu

– Giải khuyến khích: Vì Thị Thơng, đơn vị Công ty CP Cao su Lai Châu

Ông Lê Văn Thắng - Thành viên Ban tổ chức trao huy chương các loại cho vận động viên bộ môn điền kinh cự ly 200 mét nữ
Ông Lê Văn Thắng – Thành viên Ban tổ chức trao huy chương  cho vận động viên bộ môn điền kinh cự ly 200 mét nữ
 Cờ tướng

– Huy chương vàng: Nguyễn Văn Hoàng, đơn vị Công ty TNHH PT Cao su Rattanakiri

– Huy chương bạc: Nguyễn Thanh Chung, đơn vị Công ty TNHH PT Cao su Rattanakiri

– Huy chương đồng: Phạm Quang Long, đơn vị Công ty CP Thương mại – Dịch vụ và Du lịch Cao su

– Giải khuyến khích: Nguyễn Trung Thành, đơn vị Công ty TNHH PT Cao su Đồng Nai – Kratie

Các thành viên BTC trao huy chương  cho vận động viên bộ môn cờ tướng
Các thành viên BTC trao huy chương cho vận động viên bộ môn cờ tướng

 

 

 

 

 

 

Ng. Cường (tổng hợp)