Bớt phần cơm

Một ông leo lên sân thượng lầu ba để sửa lại trục ăng – ten ti vi, rủi trượt chân té từ trên cao xuống. Lúc rơi ngang cửa sổ nhà bếp ở lầu 2, ông nói vọng vào:

– Mình ơi! Bớt phần cơm của anh đi. Trưa nay anh ăn cơm ở nhà thương rồi.

Xuân Huy (st)