“Sản lượng vườn cây các CTCS Tây Nguyên vẫn có thể nâng cao”

  Phó TGĐ VRG Nguyễn Văn Tân vừa có buổi làm việc với TGĐ các CTCS Tây Nguyên nhằm tháo gỡ các khó khăn trong công tác khai thác và tiêu thụ sản phẩm.

Theo báo cáo của lãnh đạo các CTCS Tây Nguyên, hiện các công ty ở khu vực này đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tiêu thụ. Nguyên nhân là các hợp đồng bán chuyến chiếm tỷ lệ cao và chủ yếu bán qua thị trường mậu biên với Trung Quốc, khách hàng truyền thống còn hạn chế, thị trường mới còn ít. Do đó, tình hình cao su tồn kho của các đơn vị hiện khá lớn. Hiện giá bán và giá thành sản phẩm của các đơn vị đã gần bằng nhau.

Kết luận buổi làm việc, Phó TGĐ Nguyễn Văn Tân cho rằng sản lượng vườn cây của các đơn vị Tây Nguyên vẫn còn có khả năng nâng lên nếu các công ty thực hiện tốt hơn nữa trong công tác giám sát việc khai thác, quản lý, chăm sóc vườn cây và thu nhận sản phẩm. Tiến độ khai thác sản lượng của các CTCS Tây Nguyên đến thời điểm hiện nay là khá tốt, nhờ vào việc chú trọng thực hiện công tác nông nghiệp. Về công tác tiêu thụ, Phó TGĐ Nguyễn Văn Tân cho biết sẽ trao đổi với lãnh đạo VRG, Ban XNK để kịp thời có hướng hỗ trợ các CTCS ở Tây Nguyên tiêu thụ cao su tốt hơn.

Văn Vĩnh