ĐTN Cao su Lộc Ninh tuyên truyền về tình hình biển Đông

Tại đại hội Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở và các Chi đoàn trực thuộc ĐTN Cao su Lộc Ninh vừa qua, ĐTN công ty đã kết hợp tuyên truyền đến 100% ĐVTN về tình hình biển Đông do Tỉnh đoàn Bình Phước và Ban tuyên giáo Đảng ủy công ty thực hiện. Từ đó giúp ĐVTN có nhận thức đúng hơn về tình hình biển Đông cũng như thể hiện lòng yêu nước của mình một cách chính đáng, không nghe theo những phần tử xấu kích động.

Ngô Văn Ninh Biên

(Phó Bí thư ĐTN Cao su Lộc Ninh)