Xây dựng mô hình cung-cầu cao su thiên nhiên

Ngày 9/6, tại Khách sạn Duxton, TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị mô hình cung cầu cao su thiên nhiên do Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) tổ chức. Trong 3 ngày diễn ra Hội nghị (từ 9 – 11/6), các nước thành viên ANRPC cùng nhau trao đổi, thảo luận và xây dựng mô hình cung cầu cao su thiên nhiên.chế biến

Ông Trần Ngọc Thuận – TGĐ VRG, Chủ tịch Hiệp hội Cao su VN phát biểu tại Hội nghị: “Hiện nay, nhu cầu cao su thiên nhiên tăng chậm, lượng tồn kho tăng cao, tạo áp lực đẩy giá cao su giảm liên tục. Vì vậy, cần phải thực hiện tốt công tác dự báo sản lượng và mức tiêu thụ cao su. Tôi mong muốn, tại Hội nghị lần này, chúng ta sẽ đề xuất và đưa ra được mô hình cung cầu cao su thiên nhiên chung cho các nước thành viên của ANRPC”.

Q.M