Khai giảng lớp ĐH phần CĐ năm 2014

Ngày 27/5, CĐ Cao su VN phối hợp với Trường trung cấp Công đoàn TP.HCM khai giảng lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ CĐ theo chương trình đại học K149 năm 2014 cho 70 cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách đến từ các đơn vị cơ sở trực thuộc CĐ Cao su VN. Trong 6 tháng tham gia học tập, các học viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản của CĐ như: Lịch sử phong trào CN – CĐ thế giới và VN; lý luận cơ bản về CĐ VN; công tác tổ chức cán bộ và đào tạo cán bộ CĐ…

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ Cao su VN, cho biết năm 2013, CĐ Cao su VN cũng đã tổ chức chương trình học như thế này cho 150 cán bộ CĐ cơ sở. Cũng như lớp học trước, lớp học này có ý nghĩa rất lớn đối với cán bộ CĐ, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ CĐ trong công việc cũng như tạo nguồn cán bộ CĐ về sau.

Ng. Cường