Hội thảo quy trình công nghệ chuẩn chế biến cao su SVR và Crepe

Trung tâm Công nghệ Cao su (Viện Nghiên cứu Cao su VN) vừa tổ chức Hội thảo góp ý về quy trình công nghệ chuẩn chế biến cao su SVR và Crepe với sự tham dự của 40 đại biểu đại diện cho 11 đơn vị thuộc VRG. Hội thảo nhằm lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà quản lý và các nhà sản xuất cho quy trình công nghệ chuẩn chế biến cao su SVR. Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến trình xây dựng các dự thảo quy trình chế biến; thảo luận đóng góp ý kiến chỉnh sửa dự thảo quy trình công nghệ chuẩn chế biến cao su SVL 3L, 5; SVR CV50, CV60; SVR 10, 20 và quy trình công nghệ. Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho quy trình chế biến với mục đích ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm cao su SVR và chuẩn chế biến cao su Crepe từ mủ phụ.

C.T.V