Thanh Hóa: tăng diện tích cây cao su

Để hoàn thành kế hoạch trồng cao su năm 2014 với tỷ lệ sống cao và chăm sóc tốt diện tích đã trồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các huyện trồng cao su và Làng Thanh niên lập nghiệp Sông Chàng, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch trồng cao su trên diện tích đã được quy hoạch. Tính đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới 110 ha cao su, tập trung ở một số huyện Thạch Thành, Ngọc Lặc, Thọ Xuân; đào hố, chuẩn bị hiện trường được 220 ha

Tại huyện Ngọc Lặc cây cao su được xem là một trong bốn cây chủ lực. Huyện đặt ra mục tiêu đến năm 2015 trồng mới 1.000 ha cao su, nâng tổng diện tích trồng cao su đạt 2.800 ha. Do thiếu vốn đầu tư, chăm sóc cây trồng, nên việc mở rộng diện tích còn hạn chế. Công tác quản lý chưa đồng bộ, nhiều hộ tự lo giống trồng không đảm bảo quy định, hạn chế kết quả chung. Để đạt được mục tiêu trồng mới 250ha cây cao su năm 2014 và của năm 2015, huyện tập trung rà soát diện tích mía kém hiệu quả sang trồng cây cao su bằng nhiều giải pháp cụ thể như tạo điều kiện cho các hộ trồng cao su được vay vốn ưu đãi, tạo quỹ đất, tuyên truyền, khuyến cáo bà con mua giống cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu như RRIM 600; RRIM 712; CT1; RRIC 121.

PV- Bùi Vũ Liêm