Đoàn kết là sức mạnh!

Yêu nước là một truyền thống lâu bền và là đạo lý cao đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam, có tác dụng to lớn trong việc động viên, cổ vũ mọi người dân sẵn sàng đứng lên bảo vệ Tổ quốc khi có nguy cơ xâm lược. Gần một tháng qua, trước hành động xâm phạm ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng đến luật pháp quốc tế, lòng yêu nước và ý thức dân tộc đã trỗi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân nước Việt. Người dân Việt Nam, mỗi người thể hiện lòng yêu nước bằng một cách riêng, và hành động xuất phát từ trái tim nóng bỏng, nhiệt huyết sôi sục khi chủ quyền thiêng liêng bị xâm phạm.

Tuy nhiên, quan tâm đến vận mệnh của dân tộc, chủ quyền quốc gia nhưng phải tỉnh táo bằng “trái tim nóng và cái đầu lạnh”, mỗi người dân cần có trách nhiệm hơn trong suy nghĩ và hành động. Có nhiều cách thức biểu hiện lòng yêu nước: nhiều thành viên các tổ chức đoàn thể, hội nghề nghiệp đã xuống đường tuần hành, thể hiện trách nhiệm công dân bằng lòng yêu nước sâu sắc, kiên quyết nhưng không có các hành vi bức xúc quá đáng. Những cuộc vận động hỗ trợ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư đang đấu tranh trên vùng biển của ta đã nhận được sự hưởng ứng cao của nhiều tầng lớp đồng bào. Trên các mạng xã hội, ngày càng nhiều bạn trẻ đặt hình đại diện là cờ Tổ quốc, là hình ảnh Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim mình… Cách thể hiện đa dạng nhưng đều xuất phát từ tình yêu đất nước và ý thức độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Thế nhưng, thật đáng buồn. Vừa qua, một bộ phận do thể hiện lòng yêu nước một cách bộc phát, thiếu suy nghĩ chín chắn và bị lợi dụng, kích động nên đã xảy ra những vụ bạo động, quá khích làm phương hại hình ảnh một dân tộc yêu hòa bình, chính nghĩa.

Thực tế lịch sử cho thấy, mỗi khi đất nước gặp khó khăn, những người dân Việt Nam lại đoàn kết, tạo làn sóng mạnh mẽ với sức mạnh vô song và niềm tin chính nghĩa sẽ chiến thắng! Sức mạnh của tinh thần đoàn kết chảy trong huyết quản, lan tỏa trong trái tim người dân Việt. Bởi:

“Đất Nước là máu xương của mình

Phải biết gắn bó và san sẻ

Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở

Làm nên Đất Nước muôn đời”

Hạ Nguyên