Đảng bộ công ty cs Chư Prông: kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện nghị quyết TW 4

Đảng bộ công ty đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng sát với tình hình thực tế, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó đã khắc phục một số tồn tại và hạn chế, đồng thời tạo những bước đột phá mới trong nhiều lĩnh vực, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị là sản xuất kinh doanh tiếp tục đạt kết quả cao.

Sau hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Đảng bộ công ty đã chú trọng hơn việc ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất và sản lượng vườn cây cao su. Nếu như năm 2012, năng suất bình quân chỉ đạt 1,2 tấn/ha thì đến năm 2013 đã tăng lên 1,45 tấn/ha, có đơn vị năng suất đạt 1,6 tấn/ha, vượt so với chỉ tiêu cấp trên giao. Công ty tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về tuyển dụng đồng bào dân tộc thiểu số vào làm công nhân, thu nhập và đời sống của người lao động luôn ổn định và nâng cao. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Bí thư Chi bộ – Giám đốc NT Thống Nhất cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chi bộ đã quán triệt đầy đủ các nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ Đảng viên và người lao động. Chi bộ tập trung lãnh đạo nâng cao năng suất và sản lượng vườn cây, hoàn thành kế hoạch công ty giao”.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lương Văn Quý- Phó Bí thư Đảng ủy công ty cho biết: Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến rất tốt, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, đặc biệt là Ban chấp hành, Ban Thường vụ ngày càng phát huy và đi vào nề nếp, đổi mới. Trước đây có cuộc họp kéo dài đến 11h 30 phút, giờ thì các cuộc họp có đổi mới, bàn những việc trọng tâm, trọng điểm. Thấy rằng qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 chất lượng Đảng viên nâng cao. Trước đây tỉ lệ Đảng viên vi phạm chiếm từ 1 đến 2% nhưng năm 2013 không có Đảng viên vi phạm. Đảng bộ có 172 Đảng viên thì năm 2013 có 32 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hà Đức Thành