Công tác phát hành tạp chí cao su: còn nhiều trăn trở (tt)

Kỳ 3: Các đơn vị miền Đông Nam bộ: LUÔN PHÁT HÀNH TẠP CHÍ KỊP THỜI

Tại các công ty miền Đông Nam bộ luôn có người chịu trách nhiệm nhận báo và phát hành đến các nông trường (NT), từ NT sẽ phát đến tận đội, tổ, và đến tay công nhân.

Thông thường việc nhận Tạp chí là do Văn phòng các công ty đảm nhận. Sau đó, căn cứ vào số lượng phân bổ Tạp chí cho các NT, nhà máy, đơn vị trực thuộc, Văn phòng sẽ chuyển báo đến các NT, NT sẽ chịu trách nhiệm chuyển đến tận tay công nhân. Chị Nga – người phụ trách nhận báo và phát cho các NT, Công ty Lộc Ninh cho biết: “Mỗi khi báo từ TP.HCM chuyển đến công ty, thì một ngày sau báo sẽ về đến NT. Thông thường ngày nào cũng có người dưới NT lên công ty để giải quyết công việc nên chúng tôi sẽ gửi báo về, còn không thì gửi báo cho các anh chị hay đi xuống kiểm tra vườn cây. Như vậy chỉ trong vòng 2 ngày sau khi báo được chuyển đi thì sẽ đến tay công nhân”.

Tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, công tác phát hành báo chí được giao cho Công đoàn (CĐ) công ty phụ trách. Có thể nói, đây là một trong những công ty thực hiện công tác phát hành báo chí khá bài bản và chặt chẽ. Chị Trúc – nhân viên Văn phòng CĐ, cho biết định kỳ mỗi lần nhận được báo và Tạp chí các loại, cán bộ văn phòng sẽ tiến hành phân chia và gởi báo đến các phòng, ban, nông trường, khối đoàn thể… “Sau mỗi lần phát báo đến các nơi, tôi có trách nhiệm lấy xác nhận của các đơn vị để làm cơ sở quyết toán”, chị Trúc cho biết.

Công tác phát hành tạp chí tới tay bạn đọc còn nhiều bất cập
Công tác phát hành tạp chí tới tay bạn đọc còn nhiều bất cập

Theo ghi nhận của chúng tôi, cũng như các loại báo chí khác, Tạp chí Cao su sau khi được giao đến văn phòng CĐ công ty, được cán bộ phụ trách chia số lượng và cột riêng cho từng đơn vị, có ghi tên cụ thể. Thông thường, tại khối văn phòng công ty, cán bộ Văn phòng CĐ có trách nhiệm phát hành Tạp chí Cao su đến Ban TGĐ, các phòng, khối đoàn thể. Còn đối với các nông trường, công ty con, thì cán bộ phụ trách ở dưới đơn vị về Văn phòng CĐ công ty nhận báo và phát đến các tổ, chốt bảo vệ.

Nhìn chung, công tác phát hành Tạp chí Cao su đến các đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng được thực hiện khá nhanh. Thông thường sau khi nhận báo, khoảng 1 đến 2 ngày sau Tạp chí về đến các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, vẫn còn một vài đơn vị chưa thật sự quan tâm báo chí nên còn chậm trong việc phát báo đến tay công nhân. Những trường hợp như vậy thường bị người có trách nhiệm tại CĐ công ty nhắc nhở, phê phán.

Ngay cả đơn vị có quy mô nhỏ như Công ty CPCS Hòa Bình với lượng phát hành Tạp chí không nhiều nhưng đơn vị vẫn chú trọng chuyển báo đến tay công nhân tương đối nhanh. Ông Bành Mạnh Đức – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công ty, cho biết cả chính quyền và Công đoàn đều đặt Tạp chí Cao su phát cho công nhân. Mỗi số sau khi phân chia một số lượng nhất định cho các phòng ban khối văn phòng công ty, còn lại bao nhiêu phát về các đội, tổ để công nhân đọc, nắm bắt thông tin. Ngoài ra các công ty còn lại như Đồng Nai, Bình Long, Tây Ninh, Phú Riềng cũng là những đơn vị thực hiện tốt việc phát hành Tạp chí Cao su.

Anh Thư – Quỳnh Mai