VRG là đơn vị nhà nước đầu tiên thực hiện công tác iso 9001-2008 ở công ty mẹ

Trong cuộc họp với Ban điều phối ISO Tập đoàn vừa qua, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận cho biết, việc đưa ra mục tiêu thực hiện công tác xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO phiên bản 9001-2008 tại Công ty mẹ Tập đoàn là phải đạt chất lượng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý của Tập đoàn chứ không đơn thuần là để đạt chứng chỉ. TGĐ chỉ đạo, VRG là đơn vị đầu tiên thực hiện công tác ISO ở Công ty mẹ Tập đoàn nên CB CNV phải có trách nhiệm với công việc và tinh thần cao nhất để thống nhất trong toàn đơn vị. TGĐ giao cho Ban điều phối ISO từ nay đến tháng 6 phải hoàn thành chính sách chất lượng để đưa hệ thống vào hoạt động hiệu quả cao nhất.

Minh Tâm