Phát động thi đua thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Ngày 19/5, tại Công trường Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, ĐTN Khối DNTW phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN tổ chức Lễ phát động thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 trong ĐVTN Khối DNTW; sơ kết và phát động thi đua cao điểm hoàn thành giai đoạn 1 dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; tổ chức giao hữu thể thao cho thanh niên CN Khối DNTW. Đồng chí Lê Văn Thắng – Phó Bí thư đoàn VRG tham dự buổi lễ.

Phát động phong trào thi đua SXKD, Bí thư Đoàn Khối DNTW Hồ Xuân Trường nhấn mạnh: Phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích sáng tạo của tuổi trẻ Khối DNTW trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và hoạt động SXKD của doanh nghiệp, đơn vị, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Các cơ sở Đoàn trực thuộc cần tập trung tổ chức quán triệt sâu rộng trong ĐVTN và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD, lựa chọn nội dung tham gia đề án tái cơ cấu doanh nghiệp của đơn vị. Thường xuyên có hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức trong ĐVTN về mục đích ý nghĩa của các đợt thi đua và thi đua cao điểm. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của thanh niên trong nghiên cứu khoa học, cải tiến sáng kiến, thi đua đảm nhận công trình thanh niên, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2014 và các nội dung cam kết thi đua của các cơ sở Đoàn ký với BTV Đoàn Khối.

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW, đại diện ĐTN 16 đơn vị trực thuộc Khối đã ký cam kết thực hiện 19 nội dung thi đua.

T.S-Quỳnh Mai