Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long: Tuyên truyền, đối thoại định kỳ với CN

Từ ngày 28/5 đến ngày 25/6/2014, đoàn công tác của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long tổ chức tuyên truyền, đối thoại định kỳ tại 12/12 nông trường, xí nghiệp, đơn vị trực thuộc. Thông qua hoạt động này nhằm giúp người lao động nắm được những thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 5 tháng đầu năm 2014 và các nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Đồng thời tạo điều kiện để người lao động được trình bày, tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Ngọc Nguyên