VRG chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp với Quân khu 2