Quỹ tương trợ: Nơi phát huy tinh thần tương thân, tương ái

Quỹ tương trợ tại Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa – Kampong Thom được hình thành từ sự đóng góp của CBCNV-LĐ và CĐ viên cơ sở công ty. Quỹ được dùng cho mục đích hỗ trợ những gia đình CBCNV-LĐ không may gặp hoạn nạn như ma chay, hỏa hoạn, tai nạn, bị trộm cắp v.v… Ngoài ra, Quỹ còn được dùng chi cho những hoạt động có tính chất thăm hỏi, động viên CBCNV bị ốm đau dài ngày, hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn.

Quỹ tương trợ được giao cho thủ quỹ CĐ cơ sở công ty quản lý, thực hiện thống kê chi theo quy định. CĐ và Văn phòng công ty đã phối hợp xây dựng quy chế quản lý Quỹ tương trợ.

Theo đó, tất cả CBCNV-LĐ người VN của công ty khi có hợp đồng lao động chính thức đều tham gia vào Quỹ. Mức đóng góp được thông qua Hội nghị Người lao động với mức 500.000 đồng/người/năm. Nếu trong năm nguồn Quỹ bị hụt, CĐ và Văn phòng công ty sẽ thông báo thống nhất mức thu bổ sung cụ thể. Cuối năm, CĐ và Văn phòng công ty thông báo công khai cho CBCNV-LĐ biết số tiền thu, chi, nội dung chi cụ thể thông qua Hội nghị Người lao động và tổng kết công tác đoàn thể.

Bộ phận kế toán công ty có trách nhiệm mở sổ theo dõi thu, chi. Các trường hợp chi từ Quỹ tương trợ đều phải có đơn đề nghị và xác nhận của tổ trưởng CĐ, CĐ cơ sở duyệt chi mới được thực hiện. Đối với những trường hợp vợ, chồng chết, bố, mẹ (của vợ và chồng) chết; con chết mà ở xa, công ty không thể thăm hỏi được, phải có giấy báo tử ghi rõ quan hệ giữa CBCNV-LĐ với người chết. Những trường hợp ốm đau dài ngày phải photo giấy ra viện kèm theo đơn đề nghị. Trường hợp bị mất cắp tài sản hoặc hỏa hoạn phải ghi rõ giá trị bị thiệt hại và phải được công an địa phương xác nhận.

Mức chi cũng rất linh hoạt. Ví dụ, CBCNV-LĐ bị bệnh phải điều trị (nằm viện) tại cơ sở y tế theo tuyến từ cấp huyện được hỗ trợ 1 triệu đồng, cấp tỉnh (thành phố) trở lên được hỗ trợ 2 triệu (1 lần/năm). CBCNV-LĐ có nhà cửa, tài sản bị thiên tai, hỏa hoạn được hỗ trợ từ 1 triệu-3 triệu đồng. CBCNV-LĐ chết viếng 5 triệu và vòng hoa. Vợ chồng, cha mẹ ruột hay cha, mẹ bên chồng hoặc bên vợ chết, viếng 1 triệu đồng và vòng hoa…

Có thể nói, Quỹ tương trợ Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa – Kampong Thom là một cách làm hay. Qua đó giúp họ kịp thời giải quyết những khó khăn trước mắt và ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, đồng thời khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong CBCNV-LĐ.

P.H