Khóa học huấn luyện cán bộ giảng dạy ATVSLĐ

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến 30/5, tại TP. Vũng Tàu, VRG tổ chức “Khóa học huấn luyện cán bộ giảng dạy, tập huấn An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ”. Tham gia khóa học, học viên được trang bị kỹ năng giao tiếp sư phạm, phương pháp giảng dạy của người giảng viên trong công tác tuyên truyền, tập huấn ATVSLĐ; xây dựng nội dung chương trình huấn luyện phù hợp điều kiện thực tế công việc, kỹ năng xây dựng bài giảng phục vụ công tác huấn luyện ATVSLĐ. Ngoài ra, học viên còn được giới thiệu những văn bản pháp luật mới thực hiện công tác ATVSLĐ; phương pháp xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại trong trồng trọt, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su; các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ngành cao su.

Theo quy định, từ năm 2014 trở đi, khi đơn vị tổ chức tập huấn ATVSLĐ cho người lao động trực tiếp SXKD phải có đội ngũ cán bộ giảng dạy, huấn luyện được Cục An toàn Lao động cấp giấy chứng nhận.

Anh Thư