Ngưng đào hố đa năng trên vườn cây KTCB

VRG vừa yêu cầu các công ty cao su thành viên thực hiện một số chủ trương về việc ngừng đào hố đa năng trên vườn cây KTCB, triển khai trồng mật độ 8mx2,3m trên đất dốc ≥ 15 độ và công tác bón phân vườn cây kinh doanh. Cụ thể, về việc đào hố đa năng trên vườn cây KTCB, VRG yêu cầu tạm ngưng đào hố đa năng trên vườn cây KTCB tại Campuchia, Duyên hải miền Trung, miền núi phía Bắc và các vườn cây đã có trồng thảm phủ. Đối với vùng đất xấu, bạc màu, đất thoái hóa, những vùng có giới hạn về đất và có điều kiện tích mùn ép xanh, công ty phải có thống kê diện tích, năm trồng và có phương án cụ thể trình lãnh đạo Tập đoàn xem xét phê duyệt trước khi triển khai thực hiện. Các công ty cần tăng cường thảm phủ để cải tạo đất.

Về mật độ trồng trên đất dốc, đối với đất dốc ≥ 15 độ trồng theo mật độ 544 cây/ha với khoảng cách trồng 8mx2,3m, áp dụng định mức lao động của mật độ 555 cây/ha cho mật độ trên. Về bón phân vườn cây kinh doanh, không bón phân đối với vườn cây kinh doanh cạo tận thu chuẩn bị thanh lý.

P.V