“Nhiều nguồn lực để phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới”

CSVN – Đầu năm mới 2020, PV Tạp chí Cao su VN đã có buổi trao đổi cùng ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT, TGĐ VRG về những biện pháp để đạt được những kết quả trên và định hướng trong thời gian tới.
Ông Huỳnh Văn Bảo - Thành viên HĐQT, TGĐ VRG (giữa) và ông Trần Đức Thuận - Thành viên HĐQT VRG trao cờ thi đua cho các đơn vị tại Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2019. Ảnh: Vũ Phong.

Ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT, TGĐ VRG (giữa) và ông Trần Đức Thuận – Thành viên HĐQT VRG trao cờ thi đua cho các đơn vị
tại Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2019. Ảnh: Vũ Phong.

- Năm 2019 là năm thứ hai VRG chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Với mô hình hoạt động mới này, VRG tiếp tục có những đổi mới gì trong SXKD để đạt được hiệu quả cao nhất, thưa ông?

Ông Huỳnh Văn Bảo: Trước hết, VRG triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2019 trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do giá bán mủ cao su không thuận lợi, thấp hơn so với dự báo kế hoạch; sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực chế biến gỗ, đặc biệt là lĩnh vực gỗ nhân tạo MDF từ các nhà sản xuất đến từ Thái Lan, Malaysia…đã làm giảm doanh thu, lợi nhuận của ngành gỗ – một trong những ngành SXKD chính của VRG; công tác tái cơ cấu – thoái vốn không thể thực hiện theo kế hoạch do một số cơ chế chưa được tháo gỡ; bên cạnh đó sự tác động của thời tiết, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đáng kể đến năng suất, sinh trưởng của vườn cây kinh doanh.

Năm 2019 diễn ra nhiều cột mốc quan trọng đối với hoạt động của ngành cao su Việt Nam và của VRG.

Đây là năm kỷ niệm 122 năm cây cao su có mặt tại Việt Nam (1897 – 2019), kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2019) với sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng gắn với phong trào công nhân Phú Riềng Đỏ anh hùng của công nhân cao su. VRG đã phối hợp với tỉnh Bình Phước tổ chức thành công chuỗi 26 hoạt động chào mừng sự kiện quan trọng này.

Sau một năm chuyển đổi mô hình hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, VRG đã từng bước rà soát, đánh giá hoạt động nội tại, các nguồn lực hiện có để đề ra chiến lược, phương án, lộ trình cụ thể để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của VRG trong thời gian tới. Tập trung vào một số nội dung đổi mới trọng tâm như:

a) Hoàn thiện quản trị nội bộ doanh nghiệp: Từ 1/6/2018 khi chính thức hoạt động theo mô hình CTCP – VRG đã dần hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả; tập trung bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật và  thông lệ  quản trị quốc tế. Từ Công ty Mẹ – Tập đoàn đến các đơn vị thành viên đã mạnh mẽ triển khai hoạt động sáp nhập, hợp nhất các phòng, ban có chức năng hoạt động tương đồng để giảm đầu mối, giảm quỹ lương quản lý; các cơ sở hoạt động không hiệu quả xem xét tái cơ cấu, sáp nhập để từng bước cải thiện và hoạt động hiệu quả hơn; tiếp tục tinh giản bộ máy lao động gián tiếp xuống dưới 10%/đơn vị trên tinh thần phù hợp với thực tiễn hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

b) Tăng cường quản trị, quản lý, đặc biệt kiểm soát giá thành, suất đầu tư: Chủ trương này đã được triển khai mạnh mẽ trước khi Tập đoàn cổ phần hóa, sau giai đoạn chuyển sang hoạt động theo mô hình CTCP tiếp tục được HĐQT, Ban TGĐ tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường vai trò – trách nhiệm của hệ thống đại diện vốn Tập đoàn tại các doanh nghiệp khác; đẩy mạnh rà soát và bổ sung các quy định, quy chế, điều lệ hoạt động của các đơn vị thành viên để quản lý hiệu quả hơn vốn đầu tư tại các đơn vị này; quyết liệt tăng cường công tác kiểm soát hiệu quả giá thành, quản lý suất đầu tư theo thực tiễn mô hình, hiệu quả của dự án; đẩy mạnh giám sát tài chính, hiệu quả hoạt động của các đơn vị để hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thành viên trong hệ thống VRG.

c) Ứng dụng giải pháp công nghệ vào trong sản xuất: Năm 2019, VRG đã triển khai nhiều dự án ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất như triển khai bộ chỉ số báo cáo theo dõi số liệu   lĩnh vực nông nghiệp, triển khai ứng dụng giải pháp xây dựng chương trình GISVRG nhằm quản lý cơ  sở dữ liệu đất đai trong toàn ngành; triển khai sản xuất xanh, sản xuất sạch, thân thiện với môi trường, phù hợp với chương trình phát triển bền vững theo khuyến cáo của các tổ chức môi trường trong và ngoài nước; VRG xây dựng và ban hành chiến lược công nghệ thông tin giai đoạn 2019 – 2024 để đảm bảo có lộ trình cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của VRG.

d) Bước đi đầu tiên tái định vị và xây dựng thương hiệu VRG: Năm 2019, VRG đã tiến hành gia hạn bảo hộ thương hiệu tại 15 nước và đăng ký mới tại 2 nước quan trọng là Nga và Trung Quốc. Tiếp tục rà soát và tiến hành đăng ký bảo hộ thương hiệu cho các ngành nghề kinh doanh chính mà Tập đoàn đang hoạt động. Đã hỗ trợ hầu hết các công ty thành viên Tập đoàn tại Việt Nam và Campuchia triển khai đăng ký thành công mã số mã vạch (MSMV) cho từng sản phẩm của mỗi đơn vị để tiến tới in trên tem nhãn sản phẩm một cách thống nhất trong toàn Tập đoàn, nhằm xây dựng, phát triển và khẳng định thế mạnh của thương hiệu cao su VRG trên thị trường trong nước và quốc tế. Trong năm, HĐQT cũng đã giao Ban điều hành nghiên cứu tìm kiếm đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, năng lực để tư vấn cho VRG trong việc tái định vị và xây dựng thương hiệu VRG phù hợp hơn với mô hình và hoạt động hiện nay của VRG.

e) Phát triển bền vững: VRG xác định xây dựng mô hình doanh nghiệp phát triển bền vững là yêu cầu, mục tiêu tất yếu VRG phải đạt đến. Trong năm 2019, đã ban hành Chương trình phát triển bền vững (PTBV) giai đoạn 2019 – 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Đã xây dựng bộ khung về nhân sự từ cấp Tập đoàn đến các công ty thành viên, bao gồm việc thành lập Ban chỉ đạo PTBV; Tổ tư vấn PTBV; Tổ quan hệ và tham vấn cộng đồng; xây dựng các chính sách; kết quả cụ thể:

- Chứng chỉ FSC: Đến thời điểm hiện nay, được sự hỗ trợ từ tư vấn NEPCon Tập đoàn đã có 4 đợt làm việc chính thức với Nhìn chung tiến độ thực hiện đạt và vượt tiến độ dự kiến đề ra.

- Chứng chỉ rừng bền vững Việt Nam/VFCS: Được triển khai từ đầu tháng 6/2019 đến nay, với sự hỗ trợ của Tổng cục Lâm nghiệp cùng quyết tâm của Tập đoàn đã hoàn thành việc đánh giá để cấp chứng chỉ VFCS/FM cho khoảng 000 ha cao su và chứng chỉ VFCS/CoC cho 6 nhà máy chế biến tại 3 công ty cao su Phú Riềng, Bình Long và Dầu Tiếng. Bên cạnh đó giúp các công ty xây dựng được bản đồ số và xây dựng thành công phương án quản lý rừng bền vững (theo lộ trình chung của Chính phủ).

- Chứng nhận doanh nghiệp bền vững CSI 100: Trong năm Tập đoàn đã triển khai chương trình Chứng nhận doanh nghiệp bền vững, trong đó có 10 công ty được chỉ định và khuyến khích các công ty còn lại đăng ký tham gia. Kết quả, VRG có 10 công ty nằm trong top 50 và 2 công ty được công nhận là Doanh nghiệp bền vững, được Ban Tổ chức vinh danh vào ngày 26/11/2019.

f) Khai thác tối ưu nguồn lực: Năm 2019, VRG đã tăng cường rà soát, đánh giá các nguồn lực hiện có để cân đối và tận dụng tối ưu nguồn lực hiện có trong phát triển hiệu quả nhất các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính của VRG. Trong đó, tập trung:

- Tăng cường công tác quản lý, tổ chức sản xuất và tiếp tục thực hiện các giải pháp linh hoạt cho từng vùng trong công tác quản lý kỹ thuật nông nghiệp từ vườn cây (khai thác, kiến thiết cơ bản, tái canh) đến công tác quản lý chuyên ngành (giống, phân bón, bảo vệ thực vật…) nhằm thích nghi và ứng phó với các khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của VRG hiện nay, có giải pháp thích hợp để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động.

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất đai đã được thuê; triển khai chặt chẽ thủ tục các dự án đầu tư, chăm sóc tốt các vườn cây đã trồng mới ở trong và ngoài nước; thực hiện luân canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng (bao gồm cả cây rừng gỗ lớn) với những diện tích cao su hiệu quả thấp, đặc biệt cây trồng đủ điều kiện ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

 

- Tiếp tục thực hiện việc trồng xen trên hàng và trên vùng cao su ở các nơi có điều kiện để nâng cao hiệu quả sử dụng đất; triển khai rộng rãi việc trồng xen cây rừng để đáp ứng yêu cầu phát triền bền vững, bảo đảm tiêu chuẩn FSC và tạo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy gỗ của VRG.

- Các công ty chế biến gỗ đã có sản phẩm tinh chế cần tăng sản lượng sản xuất nhất là sản phẩm từ gỗ cao su, tăng lượng gỗ ghép tấm để thuận tiện hơn và tăng giá trị trong xuất khẩu. Các nhà máy MDF khai thác hết và vượt công suất thiết kế, giảm tỷ lệ phế phẩm để tăng hiệu quả và gia tăng thị phần; thực hiện nhanh các dự án để tăng các loại ván có giá trị gia tăng cao như ván phủ Melamin, Verner, ván sàn…

- Các khu công nghiệp tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn, các cơ quan quản lý Nhà nước và VRG để hoàn thành thủ tục mở rộng khu công nghiệp nhằm bảo đảm tốc độ tăng trưởng về lâu dài; thực hiện hạch toán doanh thu một lần phù hợp với quy định.

Với việc đánh giá và tiên liệu các khó khăn chung đối với ngành ngay từ đầu năm, VRG đã chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp để điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh bám sát vào kế hoạch đã được cấp thẩm quyền và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mặc dù VRG không đạt một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD vì lý do khách quan nhưng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ và NLĐ trong toàn ngành đã hoàn thành vượt mức sản lượng với 331.300 tấn mủ cao su khai thác, bằng 103,5% kế hoạch năm 2019; bảo toàn và phát triển vốn; VRG tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước; đảm bảo mức cổ tức 6% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; đời sống công nhân, lao động trong toàn VRG tiếp tục được chăm lo ổn định.

- Thưa ông, được biết, một trong hoạt động chiến lược của VRG đề ra là ưu tiên đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Định hướng này đã và đang được Tập đoàn thực hiện như thế nào?

Ông Huỳnh Văn Bảo: Việc quản lý và đảm bảo ngày càng nâng cao hiệu quả sử dụng đất đã được VRG quan tâm và thực hiện sau khi đánh giá nguồn lợi từ cao su ngày càng giảm thấp và thiếu ổn định do dự báo thặng dư cao su tiếp tục duy trì ở mức cao trong dài hạn. VRG đã đẩy mạnh chủ trương xen canh, luân canh trong vườn cao su để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Đặc biệt VRG rất quan tâm đến việc triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chủ động rà soát quy hoạch và mở rộng quy mô đầu tư, tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác nâng cao hiệu quả sử dụng đất; lưu ý đến các đối tác có tiềm năng, thương hiệu tốt, từng bước tiếp cận về kỹ thuật, thị trường để dần tiến tới tự thực hiện đầu tư và kinh doanh.

Tổng diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được VRG thực hiện đến tháng 10/2019 là 343,75 ha, trong đó chuối 260,75 ha và mít 83 ha.

Các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang thực hiện với hình thức chủ yếu là hợp tác với các tổ chức, cá nhân có trình độ, kinh nghiệm và thị trường về cây chuối, một số loại cây có múi.

Với tiềm năng, thế mạnh về đất đai, tin rằng sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi để VRG phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời gian tới sau khi các cơ chế chính sách cụ thể đối với lĩnh vực này được tháo gỡ.

- Theo dự báo, giá cao su trong thời gian tới vẫn sẽ chưa có tín hiệu tăng cao, vì vậy VRG có biện pháp gì để giúp người lao động vững vàng “sống chung” với giá mủ thấp, thưa ông?

Ông Huỳnh Văn Bảo: Thực trạng hiện nay cao su xuất khẩu của Việt Nam chỉ chiếm khoảng hơn 8% tổng sản lượng cao su thế giới, do vậy chúng    ta không thể quyết định giá bán cao su trên trường quốc tế. Trước thực trạng đó, với nhận định của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cao su thì giá cao su có thể sẽ duy trì ở mức khoảng 1.500 – 1.700 USD/ tấn trong thời gian dài, khó có đột biến tăng. Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả đối với lĩnh vực cao su, VRG đã và đang tiếp tục rà soát, đánh giá và đề ra các giải pháp để quản lý hiệu quả đầu tư từ giai đoạn trồng, tái canh cao su, đảm bảo giá thành sản xuất ở mức thấp nhất nhằm tăng biên lợi nhuận trên tấn cao su. Đồng thời đề ra nhiều phương án nhằm tháo gỡ các nút thắt về cơ chế, tạo thuận lợi để VRG khai thác tối đa các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực về đất đai của VRG như đã đề cập ở trên. Khi các nguồn lực này được giải phóng thì sẽ tạo điều kiện để VRG đa dạng hóa nguồn doanh thu – lợi nhuận của VRG, tránh phụ thuộc duy nhất vào lĩnh vực cao su.

Thực tế, khoảng 5 năm trở lại đây, thì các lĩnh vực ngành nghề khác của VRG như chế biến gỗ, khu công nghiệp đã đóng góp rất lớn cho doanh thu, lợi nhuận của VRG, tạo điều kiện thặng dư để đảm bảo lương và thu nhập cho NLĐ của VRG. Riêng năm 2019, VRG tiếp tục tạo việc làm cho 84.828 người, trong đó lao động nữ là 34.404 người (chiếm 40,55%), lao động người dân tộc là 25.877 người (chiếm 30,5%), lao động tại Campuchia là 11.444 người (chiếm 13,49%), lao động tại Lào là 3.780 người (4,46%).

Tiền lương  bình  quân  toàn VRG năm  2019 là 6.540.000 đồng/người/tháng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018 (số tuyệt đối là 375.000 đồng). Tiền lương bình quân khu vực cao su là 6.251.955 đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân toàn VRG năm 2019 là 7.200.000 đồng/người/tháng, tăng 2,8%  so  với  cùng  kỳ  năm  2018  (số  tuyệt  đối là 200.000 đồng). Thu nhập bình quân khu vực cao  su là 6.560.000 đồng/người/tháng. Đây là thu nhập tương đối phù hợp.

VRG đã và đang tiếp tục áp dụng các biện pháp trong quản lý và kỹ thuật để tăng năng suất và giảm chi phí trên tấn sản phẩm, đảm bảo lương và thu nhập cho NLĐ. Ngoài ra, VRG liên tịch cùng với Công đoàn Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về nguồn vốn để giúp NLĐ trong ngành thực hiện kinh tế hộ gia đình nhằm giúp CNLĐ VRG có điều kiện cải thiện cuộc sống theo hướng ngày càng tốt hơn.

Thay mặt lãnh đạo VRG, tôi tin rằng với việc chúng ta còn rất nhiều “dư địa”, dồi dào về nguồn lực để phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian tới, do vậy với 90 năm truyền thống ngành cao su, với đội ngũ CNLĐ đã 3-4 đời gắn bó với ngành, với VRG, tôi tin rằng đội ngũ công nhân cao su sẽ tiếp tục kiên định, vững tin gắn bó xây dựng ngành cao su, VRG ngày càng phát triển   quả, bền vững hơn trong giai    đoạn tiếp theo.

- Xin cảm ơn ông!

P.V (THỰC HIỆN)

 

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang