Công tác khai thác mùa cạo mới: Linh động, phù hợp từng vùng, từng đơn vị

CSVN – Năm 2017, nhiều đơn vị đã hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng VRG giao, là một năm thắng lợi trong công tác nông nghiệp. Để tiếp tục phát huy kết quả của năm trước, năm nay VRG đã có kế hoạch hướng dẫn các đơn vị về công tác chuẩn bị ra quân mùa cạo mới. Xung quanh vấn đề này, PV Tạp chí Cao su VN đã có buổi trao đổi với ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG.
Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG (thứ hai từ phải qua) kiểm tra bộ lá vườn cây Công ty CPCS Bà Rịa. Ảnh: Tùng Châu.

Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG (thứ hai từ phải qua) kiểm tra bộ lá vườn cây Công ty CPCS Bà Rịa. Ảnh: Tùng Châu.

- Tại thời điểm đầu tháng 4 năm nay, nhiều công ty đã tiến hành cạo xả, sớm hơn so với mọi năm. Nhận định của ông về điều kiện thời tiết ảnh hưởng như thế nào đối với công tác mở cạo năm 2018?

Ông Nguyễn Tiến Đức: Việc mở miệng cạo đầu vụ sớm hay  muộn phụ  thuộc các yếu tố: (i)  Độ thuần thục của tán lá mới; (ii) Đã có 1 – 2 cơn mưa, đất có độ ẩm và/hoặc xu hướng thời tiết có khả năng mưa trong 2 – 3 tuần kể từ thời điểm cạo xả miệng cạo; (iii) Ảnh hưởng của bệnh phấn trắng đến tán lá trong mùa thay lá. Đầu mùa cạo mủ năm 2018, lãnh đạo Tập đoàn đã kiểm tra và đánh giá vườn cây một số đơn vị khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Lào tán lá ổn định sớm do hầu hết các đơn vị tích cực phun phòng bệnh phấn trắng, đặc biệt khu vực Tây Nguyên.

Trong các tháng đầu năm 2018, có mưa trái mùa ở vài khu vực tại Đông Nam bộ và Tây Nguyên, nhiều đơn vị thuộc các khu vực trên đã mở cạo trung tuần tháng 4. Tham khảo dữ liệu của Trung tâm dự báo khí tượng quốc gia, năm 2018 có xu hướng mưa sớm ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc. Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2018, Tập đoàn đã ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị chủ động tùy theo tình hình tán lá vườn cây kinh doanh, điều kiện thời tiết để tiến hành mở cạo từng vườn cây, khu vực cụ thể, thu hoạch mủ ngay từ ngày đầu tháng đầu vụ khai thác, không chờ đợi ra quân đồng loạt.

- Năm nay, công tác mở cạo có những điều gì cần lưu ý, đặc biệt là các đơn vị ở vùng mở mới như miền núi phía Bắc, Campuchia và Lào, thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Đức: Các đơn vị trực thuộc Tập đoàn tại các khu vực này có đặc điểm chung là mới mở cạo 1-2 năm gần đây và riêng Việt – Lào cũng chỉ mới 7 năm nên kinh nghiệm quản lý vườn cây kinh doanh chưa tích lũy phong phú. Tuy vậy, mỗi vùng có đặc điểm riêng có thể tóm lược như sau:

Khu vực Lào – Campuchia: Khó thu tuyển lao động và biến động lao động trong năm là vấn đề cần lưu ý. Để bảo đảm thu hoạch đúng tiềm năng vườn cây cần thực hiện các yêu cầu: (i) Công tác chuẩn bị đầu mùa cạo cần có kế hoạch cụ thể, hoàn tất trước thời điểm cạo xả miệng cạo; (ii) Linh động và ổn định nhịp độ cạo ngay từ đầu năm, nếu mở cạo rải vụ để điều tiết lao động thì chậm nhất là tháng 8; (iii) Thực hiện nghiêm túc quy định về sử dụng thuốc kích thích mủ, bám sát theo quy trình và các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn đã ban hành trước đây.

Công nhân Cao su Đồng Nai trang bị vườn cây chuẩn bị cho mùa cạo mới. Ảnh: Minh Nhiên

Công nhân Cao su Đồng Nai trang bị vườn cây chuẩn bị cho mùa cạo mới. Ảnh: Minh Nhiên

Khu vực miền núi phía Bắc: Từng giống/khu vực có thời điểm rụng lá và ra lá mới khác nhau, đánh giá độ thuần thục của tán lá từng vườn và mở cạo khi đủ điều kiện. Công tác chuẩn bị đầu mùa cạo cần có kế hoạch cụ thể, hoàn tất trước thời điểm cạo xả miệng. Một số diện tích đặc thù đưa vào cạo mủ phải tính toán hợp lý (đã quy định trong Quy trình kỹ thuật (QTKT) sửa đổi, bổ sung năm 2017). Củng cố, hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị.

- Thưa ông, việc phun thuốc phòng trị bệnh phấn trắng trên vườn cây khai thác có ý nghĩa như thế nào, nhất là các đơn vị khu vực Tây Nguyên?

Ông Nguyễn Tiến Đức: Việc phun phòng phấn trắng để bảo vệ bộ lá ổn định sớm, mở cạo sớm là một trong các biện pháp bảo vệ thực vật đã được thể hiện trong QTKT. Tuy nhiên, gần đây giá bán mủ chưa cao nên Tập đoàn khuyến cáo các đơn vị cân đối chi phí giá thành để bảo đảm công tác phun thuốc đạt hiệu quả cao nhất. Ưu tiên phòng bệnh vườn cây nhóm 1, nhóm 2 (cạo úp đạt năng suất cao) nhằm bảo đảm việc thu hoạch mủ phát huy hết tiềm năng sản lượng vườn cây, bảo đảm cho độ ổn định năng suất về lâu dài.

Đối với khu vực Tây Nguyên có điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phấn trắng phát triển gây hại bộ lá trong giai đoạn chưa thuần thục. Từ năm 2012 đến nay, qua tổng kết thực tế, Tập đoàn đánh giá việc phòng bệnh phấn trắng khu vực này là cần thiết. Riêng trong năm 2018, Tập đoàn đã tổ chức hội thảo và đánh giá công tác phòng trị bệnh phấn trắng đạt hiệu quả cao, các đơn vị có nhiều kinh nghiệm, cách làm sáng tạo nên bộ lá sớm thuần thục và ở trạng thái tốt, bảo đảm cho công tác mở cạo sớm nhất khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

- Phát huy thành quả của năm 2017, nhiều đơn vị đã hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng VRG giao, năm nay VRG đã có kế hoạch hướng dẫn như thế nào về các công tác chuẩn bị cho mùa cạo mới để các đơn vị tiếp tục đạt kết quả tốt, thưa ông?

Ông Nguyễn Tiến Đức: Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản lượng 301.320 tấn mà Tập đoàn đã được Chính phủ, Bộ NN&PTNT phê duyệt, trong tháng 3/2018, Tập đoàn đã ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quan tâm công tác nông nghiệp, tổ chức sản xuất khẩn trương để thu hoạch mủ từ ngày đầu, tháng đầu của niên vụ. Đối với các đơn vị thuộc khu vực truyền thống như Đông Nam bộ, Tây Nguyên đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý sản xuất thu hoạch mủ nên khá an tâm.

Đối với khu vực ngoài vùng truyền thống Tập đoàn đã có kế hoạch cụ thể để bảo đảm công tác khai thác/thu hoạch mủ đúng quy trình, linh động phù hợp theo đặc điểm từng vùng và từng đơn vị. Ngoài ra, Tập đoàn sẽ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị gặp khó khăn về thực hiện kế hoạch sản lượng. Liên tục tổng kết sản xuất, tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề để các đơn vị có nhiều thông tin, định hình tổ chức sản xuất phù hợp cho đơn vị mình. Phát huy truyền thống ngành cao su luôn vượt qua khó khăn, khắc phục bất cập trong sản xuất, Tập đoàn tin tưởng sự quyết tâm của các đơn vị nhằm hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018.

Xin cảm ơn ông!

MINH TÂM (THỰC HIỆN)

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang