Cái tâm của người làm công tác thi đua

CSVN – Theo ông Phan Viết Phùng – Q. Trưởng Ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể (TĐ TT VT) VRG, để công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) thực sự đi vào thực chất và có chiều sâu thì đòi hỏi nhiều yếu tố ở người cán bộ làm công tác thi đua (TĐ), trong đó nhất thiết phải là người có tâm, có nhiệt huyết. Ông chia sẻ:
Ông Phan Viết Phùng - Q. trưởng ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể VRG

Ông Phan Viết Phùng – Q. trưởng ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể VRG

Công tác TĐKT được xem là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động SXKD. Làm tốt TĐ sẽ thúc đẩy SX, nâng cao năng suất lao động nhưng ngược lại nếu làm không tốt sẽ gây hiệu ứng ngược, làm thui chột sức phấn đấu, gây tâm lý bất mãn trong người lao động (NLĐ). Để phong trào TĐ phát triển, yếu tố con người phải được đặt lên hàng đầu, cụ thể là ở vai trò người cán bộ làm công tác TĐ. Ngoài yếu tố chuyên môn, cán bộ phụ trách TĐ phải là người có tâm, thật sự xem trọng công việc mình đang làm, hiểu rõ ý nghĩa của nó trong hoạt động tổng thể của đơn vị. Người có tâm huyết khi làm việc bao giờ cũng đem lại hiệu quả cao hơn.

Liên hệ thực tế công tác TĐ ở các đơn vị thành viên VRG hiện nay ra sao, thưa ông?

Trong những năm qua, VRG rất chú trọng công tác TĐKT, xem đây là đòn bẩy, là động lực để phát triển. Các phong trào TĐ yêu nước đã phát huy tác dụng tích cực, góp phần thúc đẩy SXKD, nâng cao đời sống CB CNV – LĐ.

Quy chế TĐKT của VRG đã được ban hành năm 2009. Luật TĐKT được triển khai kịp thời, cụ thể hóa bằng các văn bản hướng dẫn để áp dụng trong toàn VRG. Các cấp ủy Đảng và lãnh đạo các đơn vị quan tâm đến công tác TĐKT. Nhìn chung hoạt động TĐKT ở VRG từ lâu đã khá nề nếp, phong trào TĐ phát triển rộng và khắc phục dần tình trạng hình thức.

VRG và các đơn vị đã đề ra chương trình TĐ, xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu trên nhiều lĩnh vực, sát với thực tế. Hàng năm, căn cứ vào các cột mốc thời gian quan trọng và tình hình thực tiễn mà đề ra những điểm nhấn sáng tạo riêng.

 Ông Phan Viết Phùng - Q. Trưởng ban TĐ TT VT VRG trao thưởng cho VĐV tại Hội thao toàn ngành năm 2014. Ảnh: Văn Vĩn

Ông Phan Viết Phùng – Q. Trưởng ban TĐ TT VT VRG trao thưởng cho VĐV tại Hội thao toàn ngành năm 2014. Ảnh: Văn Vĩnh

9 khối TĐ của VRG đã dần đi vào ổn định. Mỗi khối đã tự xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động, xây dựng các tiêu chí TĐ, thang điểm phù hợp. Các đơn vị trong từng khối đã ký kết giao ước TĐ hàng năm, có tổ chức sơ kết, tổng kết, chấm điểm TĐ và đề nghị khen thưởng (KT).

VRG cũng đã khéo léo kết hợp giữa KT tinh thần và thưởng vật chất. Qua những phong trào TĐ ở các đơn vị, các gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân đã xuất hiện nhiều hơn, đa dạng về đối tượng, lĩnh vực, vùng miền, trong đó có nhiều lao động nữ, lao động trực tiếp, CN là đồng bào dân tộc. Chất lượng KT ở các đơn vị cũng dần được nâng lên, thúc đẩy toàn thể CB CNVC – LĐ tham gia các phong trào TĐ LĐSX.

Để TĐ thực sự là động lực để NLĐ phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì công tác TĐKT nói chung còn những vấn đề gì cần phải khắc phục, thưa ông?

Tuy thực tế thời gian qua lãnh đạo VRG cùng nhiều đơn vị đã quan tâm và làm rất tốt công tác TĐKT nhưng vẫn còn một vài đơn vị chưa chú trọng và chưa xem TĐKT là đòn bẩy để tạo sức bật trong lao động sáng tạo.

Hội đồng TĐKT của một vài đơn vị thành viên chỉ chú ý đến việc xét duyệt các hình thức KT, mà chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo – chỉ đạo, tổ chức – bồi dưỡng các phong trào TĐ yêu nước.

Một số phong trào TĐ có “phát” nhưng chưa “động”, chưa tổng kết, khó xây dựng điển hình điển hình tiên tiến và chưa nhân rộng. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật chưa được sơ tổng kết kịp thời để nhân rộng điển hình.

Một số nơi, việc KT chưa kịp thời và chưa quan tâm thỏa đáng đến đối tượng là lực lượng trực tiếp LĐSX, đồng bào dân tộc thiểu số, các đơn vị vùng sâu vùng xa gặp nhiều khó khăn, để động viên khích lệ tinh thần CN. Việc KT cấp cao đối với NLĐ trực tiếp còn ít. Một phần do NLĐ tuy làm rất giỏi nhưng viết báo cáo thành tích chưa đạt yêu cầu, làm ảnh hưởng đến việc xét duyệt TĐ. Điều này đòi hỏi cán bộ TĐ ở cơ sở phải có năng lực, nhạy bén, có tâm với NLĐ, phát hiện kịp thời và biết cách ghi nhận thành tích của các gương lao động xuất sắc để giới thiệu KT…

Một số nơi việc khen thưởng chưa chú trọng đến công nhân trực tiếp, lao động đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Tùng Châu

Một số nơi việc khen thưởng chưa chú trọng đến công nhân trực tiếp, lao động đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Tùng Châu

Ngoài ra hệ thống bộ máy làm công tác TĐ tuyên truyền văn thể đã được củng cố nhưng một vài đơn vị còn thiếu cán bộ chuyên trách. Một số cán bộ chưa đủ trình độ để tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo trong việc đề xuất nội dung, biện pháp để tổ chức các phong trào TĐ sôi nổi, hấp dẫn. Ở cấp nông trường, công tác TĐ vẫn chưa được chú trọng đúng mức, cán bộ TĐ chủ yếu kiêm nhiệm quá nhiều nên không sâu sát, nhiều cán bộ chưa có khả năng tổ chức phong trào.

Trong ngành ngoại trừ hiếm hoi một số đơn vị có cán bộ tâm huyết, thâm niên thì hầu hết là cán bộ trẻ. Một số nơi còn xem vị trí này như là bước đệm để thăng tiến lên chức vụ cao hơn. Bởi vậy vấn đề đặt ra là công tác cán bộ tại các đơn vị chưa chú trọng nhân sự trong lĩnh vực này. Có cán bộ làm được vài năm, chưa kịp quen việc đã phải điều chuyển đi nơi khác, cán bộ mới chưa nắm việc, phải làm lại từ đầu nên xuất hiện nhiều lỗ hổng công việc chuyên môn.

Trong công tác TĐKT, hồ sơ KT của tập thể, cá nhân phải được theo dõi trong một thời gian dài để đề xuất danh hiệu KT cấp cao hơn. Bởi vậy, cán bộ TĐ không nắm được rất dễ xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến cá nhân, tập thể NLĐ. Ngoài ra, sự thay đổi nhân sự liên tục dưới các đơn vị còn gây khó khăn cho bộ phận quản lý chuyên môn cấp trên là Ban TĐ TT VT VRG.

Trước thực trạng này, đích thân TGĐ Trần Ngọc Thuận đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị khi thay đổi nhân sự làm công tác TĐ phải thông qua ý kiến của các phòng ban chức năng Tập đoàn, cụ thể là Ban TĐ TT VT.

Liên quan đến công tác cán bộ lĩnh vực TĐ, một thực tế khách quan khác cần được tháo gỡ, đó là việc thành lập phòng ban TĐKT trong các công ty cổ phần. Tại các đơn vị này, thành lập phòng ban chuyên môn do Hội đồng Quản trị công ty quyết định, không theo quyết định hành chính từ lãnh đạo Tập đoàn như các công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn. Do đó nếu công ty cổ phần nào không chú trọng đến công tác TĐ thì họ có quyền không thành lập.

Như ông đã nói, yếu tố con người, tức cán bộ làm công tác TĐ rất quan trọng để phong trào TĐ thực sự sôi nổi. Vậy với thực tiễn hiện nay, theo ông, cần phải cụ thể hóa “yếu tố con người” này vào công tác TĐ như thế nào?

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nơi nào biết phát huy tốt tính dân chủ cơ sở, công khai minh bạch nghĩa vụ và quyền lợi, nơi nào lãnh đạo quan tâm phong trào TĐKT, có sự phối hợp tốt giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào, nơi nào cán bộ TĐ năng động…thì nơi đó sẽ tạo được sự đồng thuận, nội bộ đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, SXKD phát triển, đời sống vật chất tinh thần NLĐ ổn định.

Để các phong trào TĐ yêu nước đạt hiệu quả thiết thực, cần có kế hoạch và được tổ chức bài bản

Để các phong trào TĐ yêu nước đạt hiệu quả thiết thực, cần có kế hoạch và được tổ chức bài bản

Còn nơi nào lãnh đạo không quan tâm đến công tác TĐKT, không công khai minh bạch nghĩa vụ và quyền lợi, nơi nào cán bộ TĐ không biết tổ chức phong trào thì tác dụng sẽ ngược lại.

Để các phong trào TĐ yêu nước đạt hiệu quả thiết thực, cần có kế hoạch và được tổ chức bài bản, có phát động, có sơ – tổng kết, có kiểm tra chấm điểm, so sánh, bình bầu thi đua và biểu dương KT kịp thời. Để qua đó phát hiện các cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến mà biểu dương và nhân rộng. Từ đó phong trào mới ngày càng sôi nổi và có sức lan tỏa lớn.

Chúng ta vẫn thường nghe “cán bộ nào, phong trào đó” hàm ý đề cao vai trò của người lãnh đạo, người cán bộ trực tiếp làm phong trào. Công tác TĐKT đòi hỏi phải có quá trình theo dõi để đúc kết, do đó cán bộ làm công tác TĐKT nhất thiết phải ổn định công việc. Ngoài việc nắm vững các chủ trương, đường lối và có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, người làm công tác TĐKT cần có khả năng tổ chức phong trào, có lòng nhiệt tình, tỉ mỉ trong công việc và gần gũi với mọi người.

Cán bộ TĐ các cấp cần phải biết tự trang bị kiến thức để nâng cao năng lực và tầm nhìn, thì mới có thể tham mưu đúng và đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác TĐKT trong giai đoạn mới.

Trong công tác TĐKT, để khen đúng người đúng việc thì yếu tố công bằng cũng phải được đặt lên hàng đầu. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Kinh nghiệm trong công tác TĐKT là việc bình xét KT cần phải công minh để chọn đúng người xứng đáng. Việc xác định các tiêu chí, thành tích để bình chọn phải chặt chẽ, công bằng. Người được khen phải là điển hình nổi bật, là tấm gương thật sự để người khác học hỏi. Ngoài ra bản thân người được đề nghị KT phải trung thực, phải biết mình thực sự có thành tích được khen hay không.

Tâm lý chung, mỗi người đều mong muốn được lãnh đạo đánh giá đúng sự cố gắng, tích cực của bản thân mình. Đứng trước những khó khăn, lời động viên, khích lệ đúng lúc của người lãnh đạo sẽ có tác dụng tích cực, làm cho người được khen có tâm trạng phấn khởi hơn và kết quả công việc đương nhiên sẽ tốt hơn. Trong một tập thể có nhiều người như thế sẽ tạo không khí vui tươi đoàn kết, hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin cảm ơn ông

Quốc Khánh (thực hiện)

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang