Xây dựng quỹ lương theo 3 thông tư mới

CSVNO – Ngày 8/11, ông Trần Thoại – Phó TGĐ VRG và ông Huỳnh Văn Bảo – Phó TGĐ VRG đã chủ trì Hội nghị Kế toán trưởng và Trưởng phòng lao động tiền lương các đơn vị.
Các đại biểu về tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Trần Khắc Chung – Trưởng Ban lao động tiền lương VRG đã hướng dẫn các đơn vị về việc xây dựng quỹ lương năm 2016 căn cứ theo 3 thông tư  mới và cơ chế của Bộ Lao động thương binh xã hội đối với ngành cao su.

Ông Huỳnh Văn Bảo – Phó TGĐ, Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính kế toán VRG đã hướng dẫn các đơn vị về việc điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2016. Tại hội nghị, các thành viên tham dự đã trao đổi những vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính, quyết toán năm 2016.

Ông Trần Khắc Chung - Trưởng ban lao động tiền lương VRG hướng dẫn các đơn vị xây dựng quỹ lương 2016

Ông Trần Khắc Chung – Trưởng ban lao động tiền lương VRG hướng dẫn các đơn vị xây dựng quỹ lương 2016

Tin, ảnh: Minh Nhiên – Tuấn Anh

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang