Sớm đưa vườn cây đủ tiêu chuẩn vào khai thác

CSVNO – Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Hứa Ngọc Hiệp, Phó Tổng Giám đốc VRG tại hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 Công ty CPCS Điện Biên tổ chức ngày 1/3.
3.Ông Hứa Ngọc Hiệp, Phó Tổng Giám đốc VRG, Chủ tịch HĐQT các công ty cao su miền núi phía Bắc trao Cờ thi đua của VRG cho Công ty CPCS Điện Biên

Ông Hứa Ngọc Hiệp, Phó Tổng Giám đốc VRG trao Cờ thi đua của VRG cho Công ty CPCS Điện Biên

Trong năm 2016 trong điều kiện giá mủ cao su ở mức thấp, suất đầu tư giảm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động trong công ty. Song với sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó của cán bộ, công nhân viên, người lao động, đặc biệt là việc rà soát, sắp xếp lại lao động, nhất là các đầu mối quản lý, tinh giản biên chế, tăng năng suất, việc làm, đảm bảo tiền lương và thu nhập cho người lao động.

Công tác quản lý chăm sóc vườn cây được đảm bảo; hơn 40ha cao su đưa vào mở miệng cạo thí điểm bước đầu trong năm đạt năng suất khả quan (0,75 tấn mủ khô/ha) giúp người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó với Công ty. Cùng với đó, Công ty tiến hành công khai đơn giá dự toán các hạng mục đầu tư để người lao động được biết, tiền lương của người lao động được chi trả kịp thời và đầy đủ theo quy định. Thu nhập bình quân toàn Công ty đạt hơn 4,3 triệu đồng/người/tháng. Chế độ bảo hiểm cho người lao động được thực hiện đầy đủ, trang cấp phương tiện bảo họ cá nhân, khám sức khỏe cho người lao động được thực hiện định kỳ…

4.Ông Phan Tấn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Cao su Việt Nam trao Cờ thi đua của Công đoàn Cao su Việt Nam cho Công đoàn cơ sở Công ty CPCS Điện Biên

Ông Phan Tấn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Cao su Việt Nam trao Cờ thi đua của Công đoàn Cao su Việt Nam cho Công đoàn cơ sở Công ty CPCS Điện Biên

Nghị quyết hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 đề ra mục tiêu: Quản lý chăm sóc hơn 3.737ha cao su theo đúng quy trình kỹ thuật, đúng thời vụ; theo dõi tình hình bệnh hại để có biện pháp phòng trị kịp thời. Tổ chức khai thác trên 615ha cao su đúng quy trình kỹ thuật; quản lý tốt sản phẩm mủ cao su khai thác, tạo việc làm đầy đủ cho người lao động. Phấn đấu hoàn thành vượt mức sản lượng do VRG giao…

Phát biểu tại hội nghị, ông Hứa Ngọc Hiệp, Phó Tổng Giám đốc VRG, Chủ tịch HĐQT các công ty cao su miền núi phía Bắc biểu dương những nỗ lực, kết quả sản xuất kinh doanh và việc chăm lo đời sống của Công ty CPCS Điện Biên trong thời gian qua. Ông Hứa Ngọc Hiệp cho rằng, để quản lý và nâng cao hiệu quả vườn cây đưa vào khai thác mủ năm 2017 và những năm tiếp theo, Công ty cần chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị vật tư và thiết kế mặt cạo, tập huấn kỹ thuật cạo mủ nâng cao tay nghề cho người lao động. Xây dựng kế hoạch hợp lý; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, tạo việc làm thường xuyên và ổn định để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

7.Ông Hứa Ngọc Hiệp, Phó Tổng Giám đốc VRG, Chủ tịch HĐQT các công ty cao su miền núi phía Bắc; lãnh đạo Công ty CPCS Điện Biên, lãnh đạo Công đoàn ngành Cao su Việt Nam thăm hỏi đời sống người lao động

Ông Hứa Ngọc Hiệp, Phó Tổng Giám đốc VRG, lãnh đạo Công ty CPCS Điện Biên, lãnh đạo Công đoàn ngành Cao su Việt Nam thăm hỏi đời sống người lao động

Nhân dịp này, Công ty CPCS Điện Biên được VRG tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc; 7 tập thể và 18 cá nhân được VRG tặng Bằng khen; Công ty CPCS Điện Biên trao Giấy khen cho 57 cá nhân; Công đoàn Cơ sở Công ty CPCS Điện Biên được Công đoàn Cao su Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; 5 công đoàn viên được tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên lao động và hoạt động công đoàn năm 2016…

Tin, ảnh: Gia Kiệt

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang