Phát triển vị thế tập đoàn kinh tế có quy mô lớn

CSVN – Cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước là chủ trương đúng đắn, đây là cơ hội để VRG nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, duy trì và phát triển vị thế của một tập đoàn kinh tế có quy mô lớn trong cả nước.
Kế hoạch kinh doanh cao su của riêng Công ty mẹ - Tập đoàn trong 3 năm tới phải đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Võ Văn Bằng

Kế hoạch kinh doanh cao su của riêng Công ty mẹ – Tập đoàn trong 3 năm tới phải đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Võ Văn Bằng

Đơn vị CPH có quy mô lớn nhất

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị đại biểu người lao động (NLĐ) bất thường năm 2017 thông qua phương án CPH Công ty mẹ – Tập đoàn (ngày 25/9), ông Nguyễn Văn Vũ – Vụ Quản lý Doanh nghiệp (Bộ NN&PTNT), thành viên Ban chỉ đạo CPH VRG đánh giá, việc CPH Tập đoàn đến thời điểm này được xem là lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Lớn cả về quy mô vốn, số lượng lao động, diện tích đất quản lý…

Nhằm duy trì vị thế một tập đoàn kinh tế lớn, sau CPH, VRG đã xây dựng chiến lược kinh doanh, trong đó xác định phát triển vị thế là một Tập đoàn kinh tế nông – công nghiệp có quy mô lớn; đa dạng các sản phẩm nông, công nghiệp để nâng cao hiệu quả toàn diện của Tập đoàn. Ngoài ra, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hàm lượng khoa học – kỹ thuật trong sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị của sản phẩm; tăng dần giá trị sản phẩm công nghiệp, dịch vụ trong tổng giá trị sản phẩm của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục thực hiện chủ trương  tái cơ cấu, đa dạng hóa sở hữu thông qua CPH để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hiệu quả DN và tạo nguồn vốn để phát triển. Chủ động hội nhập quốc tế, tích cực tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề để nâng cao thương hiệu và mở rộng thị trường.

Đồng thời, thực hiện tốt vai trò trong chương trình phát triển nông nghiệp – nông dân – nông thôn của VN, bao gồm phát triển sản xuất kết hợp với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sử dụng NLĐ dân tộc, không ngừng tăng năng suất và thu nhập của NLĐ. Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của Tập đoàn.

Duy trì tốc độ tăng trưởng 15%/năm

Sau CPH, mục tiêu kế hoạch cho toàn VRG, đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trung bình 15%/năm, với tổng doanh thu đạt trên 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận 8.953   tỷ đồng vào năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân 19%/năm và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bình quân 21%/năm.

Theo   phương án CPH, VRG xây dựng kế hoạch SXKD giai đoạn 2018 – 2020 với các chỉ tiêu sản lượng: Tổng diện tích cao su khai thác 727.000 ha; diện tích cạo mới 135.000 ha; sản lượng khai thác 1.065.000 tấn mủ; thu mua cao su tiểu điền 287.000 tấn; sản lượng tiêu thụ 1.351.000 tấn. Đối với lĩnh vực chế biến gỗ, trong 3 năm tới, Tập đoàn sẽ sản xuất tổng khối lượng khoảng 3.893.000 m³. Trong đó, tăng công suất chế biến gỗ tinh chế và gỗ ghép tấm trung bình 10%/năm. Còn khối lượng gỗ MDF cũng sẽ tăng đều qua các năm. Cụ thể, năm 2018 chế biến gỗ MDF 850.000 m³; năm 2019 là 895.000 m³ và đến năm 2020 đạt 920.000 m³.

Sản phẩm công nghiệp cao su cũng được đẩy mạnh sản xuất và có sự tăng trưởng đáng kể. Các sản phẩm như chỉ thun, găng tay, nệm, cao su kỹ thuật sẽ được tăng gấp đôi công suất so với hiện nay. Từ năm 2018 – 2020, VRG sẽ sản xuất khoảng 156.000 tấn sản phẩm công nghiệp cao su các loại, theo đó năm 2018 sản xuất 40.000 tấn, năm 2019 sản xuất 54.000 tấn và đến năm 2020 sản xuất 62.000 tấn.

Lĩnh vực đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên đất cao su, Tập đoàn sẽ tập trung khai thác hiệu quả các khu hiện có, đồng thời mở rộng giai đoạn 2 một số khu vực thuận lợi và đã được quy hoạch.

Dự kiến, trong 3 năm tới, tổng diện tích cho thuê khoảng 1.440 ha, cụ thể năm 2018, cho thuê 450 ha, năm 2019 (530 ha) và năm 2020 (460 ha). Đối với lĩnh vực đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Tập đoàn có sự đầu tư đáng kể để mở rộng diện tích. Theo kế hoạch xây dựng, đến năm 2020, tổng diện tích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ đạt 9.660 ha, tổng doanh thu sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Phan Thắng

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang