Phát động thi đua nước rút 3 tháng cuối năm

CSVNO – VRG và Công đoàn (CĐ) Cao su VN vừa liên tịch phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2018, từ 1/10 đến 31/12/2018.
Ảnh: Tùng Châu.

Ảnh: Tùng Châu.

Quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu
Theo đó, mục tiêu thi đua nhằm động viên CB.CNVC và NLĐ phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển SXKD của công ty, đơn vị và Tập đoàn năm 2018, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện của VRG.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua yêu nuớc trong CNVC – LĐ và hoạt động CĐ, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD – kinh tế chính trị xã hội và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của tổ chức CĐ; trong đó cân tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đảng của CNVC – LĐ.

Vận động CB.CNVC và NLĐ tập trung phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch SXKD, triệt để thực hành tiết kiệm trong chi phí sản xuất, hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo SXKD có hiệu quả.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD phát triển

Các nội dung thi đua như sau:

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CB.CNVC – LĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Xây dựng đơn vị – đạt chuẩn văn hóa”.

- Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách thủ tục hành chính; chung tay đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD phát triển, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ.

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Đối với VRG: Trên cơ sở báo cáo nhanh của các đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được giao về trước kế hoạch, Ban Lãnh đạo VRG trao tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng cho các đơn vị vượt kế hoạch theo quy định (có văn bản hướng dẫn riêng).

Đối với CĐ CSVN: Căn cứ vào thời gian vượt kế hoạch SXKD, kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su và quy mô diện tích khai thác của từng đơn vị, CĐ CSVN sẽ tặng Bằng khen, kèm theo tiền thưởng cho những đơn vị về trước kế hoạch SXKD năm 2018 (có văn bản hướng dẫn riêng).

- Phát huy quyền dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. Tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVC – LĐ, thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và NLĐ.

-Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào hành động cách mạng và thi đua lập thành tích chào mừng kết quả Đại hội lần thứ XII CĐ Việt Nam và kỷ niệm 89 năm truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 -28|10|2018)

- Vận động CNVC – LĐ tiếp tục xây dụng nếp sống văn hóa gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, “tự diễn biến”,  “tự chuyên hóa” trong nội bộ” theo Chỉ thị 05|CT-TW của Bộ Chính trị.

- Tổ chức phong trào thi đua, tổng kết phong trào thi đua nhân điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác, tái canh, trồng mới và các lĩnh vực khác của VRG năm 2018.

CSVN

Bài viết có 1 bình luậnGửi ý kiến của bạn
  1. Muốn tìn biếu mẫu phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2018

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang