Phát động phong trào Luyện tay nghề, Thi thợ giỏi

CSVNO – Để triển khai công tác chuẩn bị và tăng cường quản lý kỹ thuật thu hoạch mủ, VRG phát động phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” (LTN – TTG) cạo mủ cao su.

>> Vinh danh “Bàn tay vàng” qua các hội thi

Ảnh: Tùng Châu

Ảnh: Tùng Châu

Phong trào được phát động sâu rộng và đều khắp trong công nhân, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh công tác thu hoạch mủ, chăm sóc và quản lý tốt vườn cây cao su kinh doanh, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng mủ 2018. Liên tục xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân cạo mủ giỏi lý thuyết, vững thực hành, đảm bảo thực hiện tốt quy trình kỹ thuật thu hoạch mủ cao su.

Với phương châm “luyện là chủ yếu”, các đơn vị tổ chức cho công nhân luyện tại phần cây, yếu khâu nào luyện khâu đó, kể cả lý thuyết cạo mủ lẫn thực hành. Thi chỉ là đánh giá kết quả suốt quá trình tập luyện và trao dồi kỹ năng cạo mủ, thu hoạch và quản lý mủ.

Các công ty, nông trường thành lập Ban chỉ đạo phong trào LTN – TTG cấp công ty và cấp nông trường, phát động phong trào tới từng công nhân, tổ – đội sản xuất thu hoạch mủ, tổ chức cho công nhân đăng ký dự thi theo từng cấp quản lý tổ – đội sản xuất – nông trường và công ty để chọn ra những thợ giỏi cạo mủ tiêu biểu, đăng ký tham dự hội thi cấp ngành. Xây dựng lịch kiểm tra kỹ thuật cạo mủ chặt chẽ cho từng cấp, gắn kết quả kiểm tra kỹ thuật để trả lương hàng tháng cho công nhân. Bồi dưỡng lý thuyết cạo mủ, đồng thời khuyến khích, động viên, bồi dưỡng vật chất thỏa đáng cho công nhân đạt thành tích cao.

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang