Luồng gió mới từ các Nghị quyết của Đảng

CSVN – Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn giữa nhiệm kỳ, khóa VIII (2015 – 2020), đồng chí Phạm Viết Thanh – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cho rằng ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận và quy định đã làm thay đổi thực sự công tác xây dựng Đảng, tạo ra niềm tin, sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng ngày càng nâng lên.
Đ/c Phạm Viết Thanh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đào Phong

Đ/c Phạm Viết Thanh – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đào Phong

Thông qua các nội dung nghị quyết đã thổi luồng gió mới vào trong hoạt động điều hành vĩ mô nền kinh tế VN. Giai đoạn năm 2015, 2016 và 2018 kinh tế tăng trưởng, các chính sách điều hành vĩ mô của Chính phủ tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động SXKD của các DN, trong đó có VRG. Với thông điệp của Chính phủ trong giai đoạn mới, đó là xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ, đã góp phần tích cực, tháo gỡ những khó khăn cho nền kinh tế nói chung và cho hoạt động phát triển của các DN VN nói riêng.

Những thuận lợi là có sẵn, nhưng chúng ta cũng đối diện khó khăn khi nền kinh tế VN đã từng bước hội nhập một cách sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Những biến động tích cực và tiêu cực của nền kinh tế thế giới đều ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế VN.

VRG cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực của sự biến động nền kinh tế thế giới. Đó là, giá cao su trong 6 tháng đầu năm 2018 không có sự chuyển biến tích cực mặc dù sản lượng, năng suất có tăng. Với sự nỗ lực của Đảng bộ VRG và sự cố gắng của hơn 85.000 CB.CNVC-LĐ, Tập đoàn đã phấn đấu hoàn thành được những chỉ tiêu cơ bản và đạt được những thành công nhất định qua hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII mà Đảng bộ VRG đề ra.

ANH QUÂN

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang