Đa dạng các sản phẩm nông công nghiệp để nâng cao hiệu quả toàn diện của tập đoàn

CSVN – Trong năm 2020, theo đề án tái cơ cấu mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, VRG sẽ tập trung vào những công việc trong giai đoạn mới với ngành nghề kinh doanh là 5 lĩnh vực chính.
Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng - Truyền thống ngành cao su. Ảnh: Vũ Phong

Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng – Truyền thống ngành cao su. Ảnh: Vũ Phong

Theo ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VRG, để thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao cho VRG thông qua Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, chúng ta phải tập trung: Thứ nhất, quản trị của Tập đoàn phải được củng cố, xây dựng, thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

Thứ hai là năng lực lãnh đạo của bộ máy quản lý từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên tiếp tục được nâng cao. Trong giai đoạn hiện nay, việc ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin trong công tác quản lý là hết sức quan trọng. VRG là một ngành nông nghiệp, tuy nhiên, hàm lượng khoa học kỹ thuật đang được tăng dần trong các sản phẩm của VRG trong những năm vừa qua.

Đặc biệt là trong giai đoạn mới phải tiếp tục cùng với các tỉnh thành có cao su đứng chân quy hoạch điều chỉnh diện tích theo hướng diện tích cao su có thể giảm, nhưng giá trị của ngành cao su lại tăng. Trong đó, tập trung đầu tư vào những lĩnh vực mà địa phương được phép, cũng như chúng ta đã có chủ trương liên kết đầu tư. Trong đó có khu công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thứ ba, VRG tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để được cơ chế thực hiện các nội dung về phát triển ngành theo các mục tiêu trên. Cuối cùng là sự đoàn kết của ngành. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì hội nhập kinh tế quốc tế, VRG đang có vị thế, vai trò rất tốt trong khối cao su của Đông Nam Á, cũng như của Châu Á và trên thế giới. Do đó, không phải chỉ phát triển cao su mà bên cạnh là tăng cường đoàn kết và thể hiện trước trách nhiệm của cao su VN đối với cao su thế giới.

Mục tiêu phát triển của VRG là khẳng định vị thế một Tập đoàn kinh tế công – nông nghiệp có quy mô lớn của Việt Nam và khu vực trên quan điểm phát triển bền vững. Năm 2020, VRG tiếp tục thực hiện tốt chương trình phát triển bền vững, phát triển có trách nhiệm với xã hội; tiếp tục nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bao gồm phát triển sản xuất kết hợp với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sử dụng NLĐ dân tộc, không ngừng tăng năng suất và thu nhập của NLĐ. Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của Tập đoàn.

TRẦN HUỲNH (ghi)

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang