Cao su Krông Buk: Trồng xen cà phê hơn 400 ha cao su

CSVN – Nhằm từng bước thay thế vườn cây năng suất sản lượng thấp, ổn định và tăng năng suất, sản lượng khai thác mủ trong những năm tới, năm 2015 Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk đã và đang triển khai việc tái canh trồng mới 402,39 ha tại các Nông trường Cao su Ea Hồ – Phú Lộc và Nông trường Tam Giang.
Trồng mới cao su tại Công ty

Trồng tái canh cao su tại Công ty TNHH MTV CS Kông Buk

Trong đó có 370 ha trồng xen cà phê nhằm đa dạng cây trồng. Ngoài ra, tại Nông trường Dliê Ya công ty cũng đã triển khai trồng cao su xen cà phê với diện tích 31,97 ha bằng các giống mới năng suất cao…

Trọng Nguyên

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang