Cao su Chư Prông công bố các chức danh lãnh đạo mới

CSVNO – Ngày 15/8, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức Hội nghị công bố các chức danh lãnh đạo mới được bổ nhiệm trong tháng 8 năm 2019.
Ông Võ Toàn Thắng-Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc và ông Vũ Ngọc Thuấn- nguyên Kiểm soát viên phụ trách chung Trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên phụ trách chung cho bà Mai Thị Kim Chung và Kiểm soát viên kiêm nhiệm cho ông Nguyễn Văn Tuấn

Ông Võ Toàn Thắng-Bí thư Đảng ủy, TGĐ và ông Vũ Ngọc Thuấn- nguyên Kiểm soát viên phụ trách chung trao Quyết định bổ nhiệm  Kiểm soát viên phụ trách chung cho bà Mai Thị Kim Chung và Kiểm soát viên kiêm nhiệm cho ông Nguyễn Văn Tuấn

Hội nghị đã công bố các Quyết định của VRG về việc bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên phụ trách chung Công ty đối với bà Mai Thị Kim Chung-Nhân viên phòng Tài chính Kế toán; bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐTV đối với ông Trần Trung Căn – Phó TGĐ và ông Vũ Ngọc Thuấn.

Trao Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng Thành viên cho ông Trần Trung Căn và ông Vũ Ngọc Thuấn

Trao quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng Thành viên cho ông Trần Trung Căn và ông Vũ Ngọc Thuấn

j

Trao Quyết định về việc giao kiêm nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cho ông Võ Minh Sơn

Ngoài ra Hội nghị còn công bố Quyết định của HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông về việc giao kiêm nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Võ Minh Sơn-Thành viên HĐTV.

LƯƠNG QUANG HIẾN

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang