Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG: Ngành cao su cần có các chính sách hỗ trợ cụ thể

CSVN – Những thực trạng ảnh hưởng đến ngành cao su VN, như: biến đổi khí hậu, cung vượt cầu 500.000 – 600.000 tấn, xung đột thương mại Mỹ – Trung, các loại cây trồng mới có thể thay thế nhựa cao su…

Để giải quyết những khó khăn hiện tại, ngành cao su cần có Cơ quan Quản lý Nhà nước về thương hiệu, quy chuẩn quốc gia, xuất nhập khẩu… Thứ hai, nên thực hiện quy hoạch cao su theo quyết định 750/2009 của Thủ tướng Chính phủ, diện tích cao su cả nước 800.000 ha và nên điều chỉnh quy hoạch theo vùng miền. Đối với những vùng có điều kiện tự nhiên kém thuận lợi, thường bị ảnh hưởng bão lũ, khí hậu khắc nghiệt như Tây Bắc, Trung bộ, có thể điều chỉnh giảm diện tích để tập trung cho các cây trồng năng suất cao hơn hoặc các mục đích khác, tập trung cho khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên, những nơi an toàn cho phát triển cao su về lâu dài. Thứ ba, ngành cao su cần có các chính sách hỗ trợ cụ thể về thuế, tài chính, xuất khẩu, chính sách đặc thù cho cao su đầu tư ở Lào, Campuchia. Thứ tư, ngành cao su cần tiếp tục nâng cao vị thế cao su VN trên quốc tế. Thứ năm, ngành cao su VN tiếp tục nỗ lực xây dựng hình ảnh doanh nghiệp xã hội vì cộng đồng, phát triển bền vững và các chứng chỉ quốc tế về bền vững…

TRẦN HUỲNH

1+
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang