Viện Nghiên cứu Cao su VN ký quy chế phối hợp với Ban Quản lý Kỹ thuật VRG

CSVNO- Ngày 22/11, tại Lai Khê, Bình Dương đã diễn ra Lễ Ký kết phối hợp công tác giữa Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam và Ban Quản lý Kỹ thuật VRG. 
Đại diện lãnh đạo 2 bên ký quy chế phối hợp

Đại diện lãnh đạo 2 bên ký quy chế phối hợp

Chương trình phối hợp công tác giữa Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam và Ban Quản lý Kỹ thuật nhằm mục tiêu khai thác hợp lý, có hiệu quả tiềm năng của mỗi bên cùng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc phát triển lĩnh vực nông nghiệp của VRG về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ,…cho mục tiêu sự phát triển bền vững ngành sản suất cao su nhiên thiên của Tập đoàn; góp phần nâng cao năng lực hoạt động quản lý, nghiên cứu và chuyển giao KHCN của Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam và Ban Quản lý Kỹ thuật.

Quang cảnh Lễ ký kết

Quang cảnh Lễ ký kết

Theo đó, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam thực hiện khảo sát, đánh giá, tư vấn các lĩnh vực về nông nghiệp gồm: giống, khảo sát đất, phân bón, thu hoạch mủ, bảo vệ thực vật… theo yêu cầu cụ thể của Ban Quản lý Kỹ thuật và sự chấp thuận của VRG. Ban Quản lý Kỹ thuật hỗ trợ trong việc khuyến khích các đơn vị thực hiện các đề tài/dự án KHKT, áp dụng các tiến bộ KHKT, áp dụng các kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam vào thực tế sản xuất và khuyến khích các đơn vị sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Viện theo các quy định quản lý hiện hành của tập đoàn.

Hai bên phối hợp trong xây dựng các chương trình, kế hoạch nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ ở lĩnh vực nông nghiệp vào thực tế sản xuất. Phối hợp trong triển khai các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ tại các đơn vị thành viên trực thuộc VRG. Phối hợp trong hợp tác quốc tế, nghiên cứu, tiếp nhận, phổ biến các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp của Tập đoàn.

Sự phối hợp giữa 2 bên sẽ tạo ra nhiều

Sự phối hợp giữa 2 bên sẽ tạo ra nhiều hiệu quả trong công tác chuyên môn

Mặt khác, hai bên cùng phối hợp, hợp tác trong đào tạo, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn và dài hạn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn và công nhân kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp cao su của VRG; Hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ khoa học công nghệ và trao đổi thông tin khoa học công nghệ, quản lý… giữa hai bên khi có yêu cầu. Phối hợp trong tổ chức các hội nghị KHKT, hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật có liên quan đến sản xuất cao su của VRG.

Phối hợp trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý vườn cây VRG. Định kỳ phối hợp trong điều tra, tổng kết đánh giá cơ cấu bộ giống và phối hợp xây dựng cơ cấu bộ giống cao su phù hợp từng vùng, đưa nhanh giống mới vào sản xuất. Phối hợp trong xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế – kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp,…

Các đại biểu tham quan vườn cây cao su của Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam

Các đại biểu tham quan vườn cây cao su của Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam và Trưởng ban Quản lý Kỹ thuật tham gia vào tổ công tác chung và chịu trách nhiệm về việc phối hợp hoạt động triển khai theo kế hoạch đã được lãnh đạo tập đoàn  chấp thuận. Hai bên có trách nhiệm huy động đúng và đủ nguồn nhân lực tham gia vào các nội dung phối hợp công tác đã được thống nhất. Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam và Ban Quản lý Kỹ thuật tổ chức giao ban ít nhất mỗi năm hai lần để đánh giá kết quả thực hiện chương trình hợp tác và thống nhất kế hoạch công tác cho giai đoạn tiếp theo.

MINH TÂM – ĐÀO PHONG

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang