Tạm ngưng khai thác trên toàn bộ diện tích vườn cao su kinh doanh đến hết ngày 15/4

CSVNO – Đó là nội dung quan trọng trong công văn khẩn số 979/CSVN – QLKT của VRG gởi các đơn vị về việc ngưng cạo vườn cây khai thác đến hết ngày 15/4 để phòng dịch Covid 19.
Tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19 trên vườn cây.

Tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19 trên vườn cây.

Theo đó, lãnh đạo VRG chỉ đạo tạm ngưng và tạm hoãn cạo đối với các đơn vị đang tổ chức cạo và các đơn vị có kế hoạch mở cạo từ nay đến hết ngày 15/4. Sau ngày 15/4, tùy theo tình hình cụ thể, VRG sẽ có chỉ đạo tiếp. Yêu cầu các đơn vị tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho mùa cạo mới khi điều kiện cho phép.

Công văn cũng nêu rõ các đơn vị không tổ chức lễ ra quân như hàng năm trong tình hình yêu cầu hạn chế quy mô tập trung như hiện nay. Đồng thời tạm hoãn, không tổ chức Hội thi Bàn tay vàng cấp công ty và đầu mùa cạo.

MINH NHIÊN

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang