Quản lý kỹ thuật chuyên nghiệp hơn

CSVN – Năm 2018, VRG chuyển đổi mô hình hoạt động sang doanh nghiệp cổ phần, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đề nghị công tác tham mưu của Ban Quản lý Kỹ thuật cần chuyên nghiệp hơn, có chất lượng cao hơn.
Hiện VRG đã có bộ giống cao su tương đối đa dạng. Ảnh: Tùng Châu

Hiện VRG đã có bộ giống cao su tương đối đa dạng. Ảnh: Tùng Châu

TGĐ cũng đánh giá cao hiệu quả công việc của ban trong năm 2017, tham mưu cho lãnh đạo ra quyết định đúng, kịp thời, góp phần vào thành công chung của VRG.

Về công việc cụ thể, TGĐ thống nhất kế hoạch khai thác năm 2018 là 301.320 tấn, theo đúng kế hoạch đăng ký với Chính phủ, Bộ NN&PTNT. Mặc dù trên thực tế có những yếu tố khó khăn như thiếu lao động khu vực Campuchia, Lào, biến đổi khí hậu theo hướng cực đoan như bão cường độ mạnh, bệnh hại phát sinh phức tạp, giá cả chưa cải thiện đáng kể, diện tích đưa vào  khai thác thấp hơn kế hoạch, TGĐ yêu cầu ban tăng cường kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị nỗ lực hoàn thành kế hoạch đề ra.

Về cạo rải vụ, TGĐ yêu cầu xử lý linh hoạt, nên có 2 phương án, nếu đơn vị có năng lực, đảm bảo hiệu quả thì triển khai. Thống nhất chủ trương nhịp độ cạo chủ đạo ở khu vực, vùng thiếu lao động là D4 và D6, cần tính toán giá cả, chi phí để có kịch bản ứng phó kịp thời, không bị động cho sản xuất.

Trong công tác giống, hiện đã có bộ giống tương đối đa dạng, cần có khuyến cáo cho từng vùng, khu vực cụ thể, yêu cầu ban tiếp tục duy trì, phát huy công tác quản lý ngành về chất lượng, nguồn gốc giống cao su. Về tái canh trồng mới, quyết liệt chỉ đạo thời vụ trồng, ra hạn mức thời gian chuẩn bị đất, thời vụ trồng. Ban chủ động yêu cầu đơn vị ngưng trồng nếu như việc kéo dài thời gian ảnh hưởng đến chất lượng vườn cây sau này. Về loại hình cây giống co tum, yêu cầu nghiên cứu, khuyến cáo cụ thể mức độ áp dụng diện rộng hay chỉ dừng ở mức thử nghiệm hoặc triển khai quy mô nhỏ.

TGĐ đồng ý đầu tư ứng dụngHệ thống thông tin địa lý (GIS) và điện toán đám mây (cloud computing)” để quản lý dữ liệu mang tính chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Về vườn cây KTCB, theo báo cáo của Ban Quản lý Kỹ thuật, diện tích vườn cây chất lượng kém có 2 dạng, Ban sớm rà soát báo cáo diện tích cụ thể tại từng đơn vị và đề xuất định hướng. TGĐ lưu ý, dạng quảng canh, cần xem xét hướng dẫn đầu tư, quản lý đạt hiệu quả tốt nhất, cụ thể cho từng công ty. Đối với dạng ngưng đầu tư hay chăm sóc tối thiểu, cần ưu tiên xử lý theo hướng chuyển đổi cây trồng khác hiệu quả, hợp tác liên kết đầu tư, cho công nhân trồng và đóng tiền sử dụng đất theo quy định hoặc trả về địa phương.

Về bảo vệ thực vật, nhất là công tác phòng trị phấn trắng, chủ yếu xảy ra trước và sau Tết, mang tính thời điểm và cần quyết định nhanh. TGĐ yêu cầu ban cử chuyên viên xuống bám sát địa bàn, chỉ đạo và hướng dẫn công tác phòng trị đạt hiệu quả cao. Trong thuốc bảo vệ thực vật, một số hoạt chất có thể bị thay thế theo quy định Nhà nước, đề nghị ban theo dõi và tham mưu hoạt chất thay thế, tránh bị động.

Trong công tác phân bón, thống nhất áp dụng như quy định năm 2017. Năm 2018 tập trung 2/3 lượng phân bón đợt 1. Đồng ý các đơn vị miền núi phía Bắc tạm ngưng bón phân đối với diện tích tuổi cạo 1,2 trong năm 2018.

Trong việc đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, theo TGĐ, về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, VRG đã có chủ trương theo hướng liên kết đầu tư hoặc cho thuê đất sản xuất trong thời gian nhất định, Ban cần phối hợp nghiên cứu tham mưu các hình thức khác hiệu quả hơn. Trồng xen là chủ trương lớn của Tập đoàn, bước đầu có hiệu quả và góp phần tăng hiệu quả sử dụng đất, sắp tới sẽ tổ chức hội nghị trồng xen tại Tây Nguyên để đánh giá.

P.V

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang