Nhiều tham luận có giá trị tại Hội nghị nông nghiệp Cao su Sa Thầy

CSVNO – Ngày 8/4, tại NTCS Suối Cát, Công ty CPCS Sa Thầy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nông nghiệp năm 2018. Nhiều tham luận tại Hội nghị đều thể hiện được mặt kỹ thuật và giá trị mang lại khi áp dụng, được lãnh đạo công ty đánh giá cao.
Ảnh 01: Ông Lê Tất Dũng _ PP. Phụ trách P.KTNN trình bày Báo cáo tổng kết công tác NN 2018

 Ông Lê Tất Dũng – Phóng phòng, Phụ trách Phòng KTNN trình bày Báo cáo tổng kết công tác nông nghiệp 2018

Tham dự Hội nghị ngoài lãnh đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc còn có sự tham gia của các đồng chí cán bộ làm công tác kỹ thuật và tổ trưởng sản xuất toàn Công ty.

Báo cáo tổng kết đã đánh giá hiện trạng công tác nông nghiệp năm 2018, từ công tác chăm sóc vườn cây KTCB đến vườn cây kinh doanh, kết quả thực hiện sản lượng qua các năm; những thuận lợi, khó khăn, mặt làm được, chưa được và nguyên nhân, nêu bật lên các mặt tồn tại từ công tác quản lý thực hiện quy trình kỹ thuật, trình độ tay nghề của CNKT, việc bố trí phần cạo, phiên cạo, công tác bảo vệ thực vật, quản lý phân bón, chất lượng sản phẩm … và xây dựng giải pháp, định hướng cho từng nội dung trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã trình bày các tham luận về công tác nông nghiệp như: các giải pháp đồng bộ từ đầu mùa cạo để đạt sản lượng cao; giải pháp gắn máng che mưa đạt hiệu quả cao; công tác quản lý hao dăm vỏ cạo; công tác nâng cao năng suất lao động; công tác ngâm, rửa chén hứng mủ; nâng cao chất lượng mủ SVR 10 bằng kiểm soát chất lượng và phân loại mủ nguyên liệu từ vườn cây… . Tất cả các tham luận tại Hội nghị đều thể hiện được mặt kỹ thuật và giá trị mang lại khi áp dụng, được lãnh đạo Công ty đánh giá cao, phản ánh thực trạng được những khía cạnh trong công tác nông nghiệp của đơn vị. Có tham luận được lãnh đạo công ty chỉ đạo cho Phòng KTNN nghiên cứu bổ sung vào QTKT để nhân rộng trong toàn Công ty.

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị

Điểm mới đáng ghi nhận là tất cả nội dung của Báo cáo và tham luận đều có hình ảnh và số liệu minh họa cụ thể, các đại biểu dễ dàng có sự so sánh và đối chiếu giữa phương pháp hiện tại và giải pháp mới nếu áp dụng.

Ông Đỗ Thanh Nam _ BT Đảng ủy, TGĐ Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Đỗ Thanh Nam – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đỗ Thanh Nam – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty cho biết: “Công tác nông nghiệp luôn được lãnh đạo Công ty chú trọng trong mọi thời điểm, đội ngũ làm công tác nông nghiệp được tuyển dụng và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để phát huy khả năng chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, qua tổng kết thì chúng ta vẫn còn những việc cần khắc phục như trình độ tay nghề CN khai thác chưa cao, tình hình sâu bệnh hại trên vườn cây khai thác, công tác quản lý khai thác … . Vì vậy, bộ phận kỹ thuật cần phát huy hơn nữa vai trò của mình, có nhiều tham mưu để khắc phục những tồn tại để tập trung nâng cao chất lượng lao động, năng suất vườn cây…, góp phần quan trọng để công ty thực hiện nhiệm vụ được giao”.

ÁNH NGỌC

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang