Sáng kiến gắn máng chắn mưa cho miệng cạo trên cao

Bài viết có 2 bình luậnGửi ý kiến của bạn
  1. muon mua do bam mang cao su trên cao

  2. Sáng kiến rất hay và thiết thực. Nếu có thông tin thêm về khen thưởng, động viên cho sáng kiến này thì sẽ trọn vẹn hơn, đó chính là nguồn cảm hứng để cho các sáng kiến tiếp theo. Mong lắm thay.

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang