Cao su Chư Sê – Kampong Thom: Nhiều giải pháp chăm sóc vườn cây

CSVN – Năm 2016 Công ty CPCS Chư Sê – Kampong Thom đã triển khai thực hiện  nhiều  giải  pháp  trong  chăm sóc vườn cây ở mức tối thiểu nhằm giảm chi phí đầu tư, đồng thời chuẩn bị các bước để mở cạo mới vườn cây kinh doanh trong năm 2017.
Chăm sóc cao su KTCB tại Công ty Chư S6 Kampong Thom.

Chăm sóc cao su KTCB tại Công ty Chư S6 Kampong Thom.

Phân loại vườn cây để chăm sóc

Trong điều kiện khó khăn về vốn, thực hiện chủ trương tiết kiệm để giảm chi phí đầu tư, công ty thực hiện rà soát tiết giảm tối đa các hạng mục đầu tư chưa thật sự cần thiết, tiết kiệm tối đa các loại vật tư, phân bón, tính toán tiết giảm định mức nhân công các hạng mục chăm sóc. Thực hiện duy trì và kiểm soát tốt thảm phủ họ đậu trên vườn cây góp phần cải tạo đất, bổ sung dinh dưỡng cho đất, tiết giảm chi phí phân bón đối với diện tích có cây thảm phủ Mucuna và Kuzdu.

Để quản lý cỏ dại trên vườn cây, công ty tính toán, dự báo thời tiết để phun xịt diệt cỏ đúng thời điểm, thực hiện tiết giảm diện tích phun thuốc cỏ hàng từ 3m xuống còn 1,5m. Lượng thuốc và nhân công còn lại theo dự toán, tập trung phun xử lý trên diện tích cỏ phát triển mạnh, cỏ tranh, cỏ mỹ… nhằm quản lý cỏ dại tốt nhất cũng như giảm hao phí vật tư và nhân công.

Ngoài ra, công ty thực hiện phân loại vườn cây  để  có  chế độ chăm sóc phù hợp. Cân đối lượng phân bón theo hướng giảm hoặc không bón đối với vườn cây loại A và tăng hàm lượng phân  bón  vườn  cây  loại B để xây dựng vườn cây sinh trưởng và phát triển đồng đều. Bên cạnh đó, khuyến khích công nhân (CN) trồng xen các  loại cây hoa màu ngắn ngày trong vườn cây KTCB nhằm tiết giảm chi phí diệt cỏ. Đồng thời tận dụng được xác thực vật các loại cây này sau thu hoạch góp phần tăng cường bổ sung dinh dưỡng cho cây cao su.

 Linh hoạt thu tuyển lao động

Năm 2017, Công ty CPCS Chư Sê – Kampong Thom sẽ đưa hơn 2.000 ha cao su vào khai thác. Tuy nhiên, khó khăn nhất là công tác tuyển dụng, đào tạo CN khai thác mủ. Nhận thấy khó khăn trên, lãnh đạo công ty đã xin chủ trương lập kế hoạch mở cạo thực nghiệm nhằm bước đầu triển khai quản lý khai thác cũng như tập huấn cho CN người Campuchia và cán bộ quản lý. Với chủ trương mở cạo thực nghiệm, năm 2016 công ty thực hiện mở cạo rải vụ với diện tích 1.500 ha.

Để thực hiện chủ trương trên, công ty tính toán nhu cầu cần bao nhiêu CN cạo mủ và tiến hành các bước để thu tuyển, đào tạo để khai thác vườn cây trong năm 2017. Công ty đã tiến hành làm việc với các đầu mối quản lý lao động và sở lao động địa phương thông báo chủ trương và nhu cầu lao động phục vụ khai thác, để CN đăng ký danh sách tham gia học cạo.

Ngoài ra, công ty làm việc với truyền thông tỉnh, huyện, sở lao động để thông báo nhu cầu tuyển dụng và đào tạo lao động khai thác. Sau khi có đủ số lượng NLĐ đăng ký, công ty tiến hành mở các lớp học. Đào tạo theo giáo trình VRG ban hành, có điều chỉnh cho phù hợp với người dân địa phương như rút ngắn thời gian lý thuyết, tăng thời gian thực hành trên vườn cây. NLĐ sau khi được cấp chứng chỉ, công ty bố trí phần cây cạo và chính thức được làm việc tại vườn cây của dự án.

Hiểu được tập quán của NLĐ nước sở tại, nên công ty rất quan tâm đến chế độ, chính sách như hỗ trợ tiền ăn, xăng xe đi lại đảm bảo chi phí sinh hoạt hàng ngày để họ yên tâm tham gia khóa học trong thời gian đào tạo.

Ngoài ra, để có lực lượng CN khai thác mủ ổn định  và lâu dài, ngoài vấn đề tiền lương, chế độ chính sách kịp thời, công ty còn quan tâm đến vấn đề nhà ở cho NLĐ ở xa, giúp họ an tâm làm việc, tạo sự ổn định góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng năm của đơn vị.

Anh Quân

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang