Đón Tết Canh Tý 2020 đầm ấm, an toàn, tiết kiệm

CSVNO – Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn về việc chuẩn bị cho cán bộ, công nhân viên và người lao động (CB CNV và NLĐ) đón năm mới Tết Canh Tý 2020 vui tươi, đầm ấm và an toàn, tiết kiệm, VRG yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện một số nội dung sau:

Các đơn vị thành viên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CB CNV và NLĐ toàn đơn vị có ý thức giữ gìn an ninh trật tự xã hội, vui Xuân an toàn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng và Chính phủ.

Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các công tác chuẩn bị đón Tết Cổ truyền năm 2020, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, phối hợp cùng chính quyền địa phương các cấp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thời gian trước, trong và sau Tết. Tổ chức phân công trực 24/24h  trong các ngày nghỉ Tết tại đơn vị để xử lý nhanh chóng, kịp thời khi có vấn đề phát sinh.

Bên cạnh đó, phối hợp cùng Công đoàn Cao su Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tại đơn vị tổ chức các hoạt động đón Tết lành mạnh, thiết thực và ý nghĩa; tránh xa hoa, lãng phí, tổ chức đón Tết cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình; tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ hưu trí, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn, gia đình là CB CNV, lao động của đơn vị gặp khó khăn.

Việc tổ chức các sự kiện tổng kết, họp mặt và chào mừng năm mới trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị và theo các chỉ đạo của Tập đoàn.

Các công ty  cao su, nhà máy thủy điện tùy theo tình hình của đơn vị và thực tế vườn cây có thể vận động công nhân làm việc trong thời gian nghỉ Tết trên cơ sở NLĐ tự nguyện đăng ký; đồng thời các đơn vị phải đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách theo quy định khi sử dụng lao động trong thời gian nghỉ Tết.

Đặc biệt, các đơn vị cần chú trọng tăng cường công tác chống cháy vườn cây, phòng chống cháy nổ. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; không để xảy ra cháy vườn cây, cháy nổ tại đơn vị.

Ngoài ra, các đơn vị cần tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể CB CNV lao động nghỉ Tết an toàn, lành mạnh và trở lại đi làm đầy đủ sau Tết, mau chóng bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2020 ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm mới.

Các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trên để đón Tết an toàn, ý nghĩa, tạo động lực và khí thế hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 với kết quả cao nhất.

MINH TÂM

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang