Đảng ủy Khối DNTW làm việc với VRG về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III

CSVNO – Ngày 1/11, đoàn công tác của Đảng ủy Khối DNTW do đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Trưởng tiểu ban thường trực tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối làm trưởng đoàn đã đến làm việc với VRG về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và một số công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Các đại biểu tham gia, đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Các đại biểu tham gia, đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thường trực Đảng uỷ VRG đã báo cáo với đoàn công tác về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của VRG lần thứ VIII; Định hướng phát triển của VRG trong giai đoạn 2020 – 2025 và trình bày những kiến nghị, đề xuất để VRG luôn thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được các cấp giao.

Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về đề cương báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

THÁI BÌNH

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang