Cao su Lộc Ninh 13 năm đạt năng suất trên 2 tấn/ha

CSVN – Năm 2018, sản lượng khai thác của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đạt 11.548 tấn, về trước kế hoạch 6 ngày (vượt 2,2% kế hoạch). Năng suất vườn cây 2,04 tấn/ha.
Thừa ủy quyền, lãnh đạo VRG trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho công ty, tại Hội nghị NLĐ năm 2019.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo VRG trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho công ty, tại Hội nghị NLĐ năm 2019.

Công ty đã có 13 năm đạt năng suất trên 2 tấn/ha. Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu 2.810 tấn mủ các loại, vượt 48% KH Tập đoàn giao, đạt kim ngạch 4,16 triệu USD, chiếm tỉ trọng 19,1% tổng sản phẩm tiêu thụ. So với năm 2017, về lượng tăng 968 tấn (tương đương 53%), về giá trị tăng 0,6 triệu USD (tương đương 15%). Thị trường xuất khẩu chủ yếu là châu Mỹ, châu Âu…

Năm qua, công ty tái canh được 745,09 ha, tỉ lệ cây sống đạt 100%. Thực hiện chủ trương của Tập đoàn trong việc trồng xen canh, công ty tiếp tục trồng xen canh cao su lấy gỗ trên vườn cao su tái canh, diện tích trồng xen chiếm 34,22% tổng diện tích tái canh, tiết giảm được chi phí chăm sóc trong toàn chu kỳ KTCB 18,1 triệu đồng/ha.

Với những thành tích đạt được, công ty đã nhận cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ, Bộ
Quốc phòng, Tập đoàn và Công đoàn CSVN, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ
NN&PTNT, UBND tỉnh Bình Phước, Trung ương Đoàn TNCS HCM và Tập đoàn…

ĐÀO PHONG

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang