Cao su Đồng Nai và Sở Công Thương: Phối hợp tốt xử lý việc kinh doanh mủ cao su trái phép

CSVN – Việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai và TCT Cao su Đồng Nai 2 năm qua đã đạt được kết quả thiết thực trong việc theo dõi, quản lý, kiểm tra và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh doanh, mua bán, vận chuyển mủ cao su trái phép của các cá nhân, hộ kinh doanh đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/6, TCT Cao su Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai và TCT. Ngay sau khi Quy chế được ký kết, Sở Công Thương tỉnh và TCT đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt bằng nhiều hình thức trong nội bộ CBCNV, đồng thời phổ biến sâu rộng đến quần chúng nhân dân địa phương bằng nhiều hình thức.

QUỲNH MAI

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang