Các chỉ tiêu chính của VRG năm 2020

CSVN XUÂN – Trên cơ sở đánh giá những khó khăn và thuận lợi của ngành cao su, VRG xây dựng kế hoạch năm 2020 có tăng trưởng so với năm 2019, đặc biệt là lợi nhuận tăng từ 13 – 17%.

Lĩnh vực cao su: Sản lượng khai thác 360.000 tấn (tăng 10% so với năm 2019), thu mua 73.000 tấn, tiêu thụ 433.000 tấn.

Các sản phẩm công nghiệp: Găng tay cao su 1.887 triệu cái, băng tải cao su 130.000 m2, bóng các loại 1.008.000 trái, nệm – gối các loại 63.400 cái, chỉ sợi cao su 3.115 tấn.

Đầu tư hạ tầng KCN trên đất cao su: Đất KCN cho thuê 198 ha, tăng 29% so với năm 2019. Triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng các KCN Nam Tân Uyên, Rạch Bắp. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án mở rộng giai đoạn 2 các KCN đã cho thuê hết đất ở Đồng Nai, Bình Dương phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Lĩnh vực chế biến gỗ: Sản lượng gỗ phôi 337.060 m3, gỗ ghép tấm 17.910m3, gỗ tinh chế 12.850 m3, gỗ MDF 1.002.128 m3 .

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Nâng diện tích lên 1.000 ha, chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục mở rộng vào năm 2021.

Tổng doanh thu 29.933 tỷ đồng. Trong đó, khối công ty cao su 18.072 tỷ đồng, khối các công ty chế biến gỗ 8.004 tỷ đồng, khối công nghiệp cao su 1.657 tỷ đồng, khối các công ty KCN 1.882 tỷ đồng. Doanh thu khác 318 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế 4.822 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 950 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu 16,1%.

MINH NHIÊN

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang