Y bác sỹ ngành cao su

Tri ân những “chiến binh” thầm lặng

CSVN – Tháng 2 có một ngày thật đẹp, là ngày tôn vinh công lao của những người công tác trong ngành y. 67 năm trước, vào ngày 27/2/1955, nhân dịp tổ chức Hội nghị

Họ đã làm gì?

CSVN – Trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, đội ngũ y bác sĩ ngành cao su đã nỗ lực làm việc ngày đêm để đẩy lùi dịch bệnh. Nhân

Góp sức cho nhiệm vụ kép của toàn ngành

CSVN – Các thành tích của VRG được các cấp khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt nhiệm vụ kép có đóng góp trực tiếp của lực lượng tuyến đầu,

Họ đã làm gì?

CSVN – Trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, đội ngũ y bác sĩ ngành cao su đã nỗ lực

Họ đã làm gì?

CSVN – Trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, đội ngũ y bác sĩ ngành