truyền thống công nhân cao su

Viết tiếp giá trị truyền thống

CSVN Xuân – Trong ngành cao su hiện nay có rất nhiều gia đình 3 – 4 thế hệ gắn bó với ngành. Với họ, ngành cao su không chỉ là nơi nuôi sống gia

Nghĩa tình keo sơn 4 thế hệ

CSVN – Ờ Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên, mọi người đều nhắc đến một tấm gương gia đình truyền thống mẫu mực qua 4 thế hệ. Trải qua nhiều thăng trầm, họ vẫn miệt mài bám

Nghĩa tình keo sơn 4 thế hệ

CSVN – Ờ Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên, mọi người đều nhắc đến một tấm gương gia đình truyền thống mẫu mực qua 4 thế