Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Nơi khó, có thanh niên

CSVN Xuân – Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Nông lâm Huế, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Hoàng Danh Sơn – Bí thư ĐTN Công ty CPCS Lai Châu hăm hở tình nguyện công

Nơi khó, có thanh niên

CSVN Xuân – Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Nông lâm Huế, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Hoàng Danh Sơn – Bí thư ĐTN

Nơi khó, có thanh niên

CSVN Xuân – Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Nông lâm Huế, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Hoàng